Remont pomieszczeń Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu

    27 lipca 2017 roku Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu zawarła umowę w sprawie wykorzystania dotacji ze Stowarzyszeniem ,,Wspólnota Polska”. Na podstawie umowy były przekazane środki finansowe z przeznaczeniem na realizcję prac remontowych placówki edukacyjnej. W terminie lipiec – listopad 2017 roku dokonano remontu gabinetów administracji, biblioteki, korytarzy parteru i pierwszego piętra, klatki schodowej przy wejściu i obok stołówki.

    Od grudnia miesiąca cała społeczność szkolna cieszy się z wyremontowanych na parterze i pierwszym piętrze korytarzy oraz dwóch klatek schodowych przy wejściu i stołówce. Uczniowie podczas przerw mają możliwość spędzać czas w jasnych i przestronnych korytarzach. Zostały także spełnione odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny pracy szkolnej  administracji. Pracownicy mogą spełniać swe obowiązki w przytulnych i ciepłych pomieszczeniach.

    Ważnym miejscem w naszej szkole jest biblioteka. Jej użytkownicy mają możliwość przebywać w całkowicie odnowionym pomieszczeniu, gdzie planują się także czytelniczo – medialne oraz wyrównawcze zajęcia.

    Na przełomie 2016/2017 roku Szkoła Średnia w Połukniu awansowała do rangi gimnazjum. Społeczności szkolnej bardzo zależało na zachowaniu ciągłości edukacji od 1 do 12 klasy. Połuknie jest jedną z ostatnich szkół polskich, którą niedawno przekształcono w gimnazjum. Nie była to sprawa oczywista. Walka o nadanie szkole w Połukniu statusu gimnazjum nie była łatwa. Cieszymy się niezmiernie, że jedna z najstarszych placówek oświatowych naszego rejonu wybrała na swego patrona sławnego Polaka i patriotę – Longina Komołowskiego.

    Longin Komołowski stał się dla nas autorytetem i przykładem do naśladowania. To imię zobowiązuje nas do godnego reprezentowania naszego gimnazjum. Zarówno dyrekcji, jak i nauczycielom zależy na podniesieniu poziomu nauczania oraz zdobyciu reputacji dobrego gimnazjum, do którego rodzice chętnie zapisywaliby polskie dzieci.

    Przeprowadzone remonty zapewniły właściwe warunki bezpieczeństwa i nauki. Mamy nadzieję, że mimo dużego spadku liczby uczniów nowe, sprzyjające okoliczności umożliwią zwiększenie jej ilości.

 

Comments are closed.