Mokytojams

Karjera – tai darbas, kurį malonu dirbti,

o sėkminga karjera – tai galimybė panaudoti

savo gebėjimus ir džiaugtis rezultatais.

Per pastaruosius porą dešimtmečių pasaulis patyrė daug pokyčių: politinių, ekonominių, demografinių ir kt. Žmogus, siekiantis rasti sau vietą šiuolaikiniame darbo pasaulyje, turi tikslingai veikti kintančioje situacijoje ir gyvenimo tėkmėje. Jam būtinos karjeros kompetencijos (nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais). Karjeros kompetencijas žmogus ugdosi visą gyvenimą.

Remiantis išsamia Lietuvos ir užsienio autorių darbų analizę, karjera apibrėžiama taip:

Karjera – įviairių socialiai reikšmingų žmogaus vaidmenų seka, kylanti iš darbo, mokymosi, saviraiškos ir laisvalaikio veiklų bei apimanti asmens profesinį gyvenimą, darbo vietas, pareigas ir pasiekimus.

Svarbu suprasti, kad karjera yra daugiau nei apmokamų darbų visuma. Tai taip pat yra ir savarankiškas rengimasis veiklai ir savirealizacija, atliekant įvairius socialinius vaidmenis. Šiuolaikinė karjera netapatinama su profesija. Profesija paprasčiausiai yra kontekstas, kuriame rutuliojasi individo karjera.

Mokymosi bendrojo ugdymo mokykloje laikotarpis yra ypatingas karjeros kompetencijų įgijimo prasme. Būtent šiuo laikotarpiu formuojasi asmenybės profesinis kryptingumas, priimami pirmieji karjeros sprendimai, kaupiamas žmogiškasis kapitalas. Šiuo laikotrapiu labai svarbūs pagalbininkai mokiniams yra dalykų mokytojai, klasės auklėtojai, švietimo pagalbos bei ugdymo karjerai koordinatoriai ir konsultantai. Padedami jų, mokiniai turi išmokti ugdyti karjeros kompetencijas, padėsiančias atsakingai pasirinkti studijų kryptį ar profesinę veiklą, planuoti savo vietą darbo rinkoje.

Mokiniai, planuodami savo karjerą turėtų nuosekliai išdėstyti savo profesinės veiklos tikslus, numatyti būtinus išteklius ir aplinkybes. Šiuo atveju mokiniams pagelbėtų „Karjeros planas“ .

Comments are closed.