Zajęcia pozalekcyjne 2017-2018r.szk.

Nr. Nazwa kółka Ilość godz. Nauczyciel
1 „Foto – wideo“ 1 Mażena Krasowska
2 „Młody informatyk“ 1 Mażena Krasowska
3 „Strumyk“ 2+2 Renata Jokniene

Iwona Grigiene

4 „Matematyka inaczej“ 1 Anżeła Ruszkiewicz
5 Koszykówka 2 Wacław Gudalewicz
6 „Ruszamy się razem“ 1 Agnieszka Mataczina
Ogółem 10

Parašykite komentarą