Półkolonie „Lato z Polską“

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Projekt realizowany w dniach 16.08.2017-31.08.2017 przy współpracy:

STOWARZYSZENIE „WSPÓLNOTA POLSKA“, oddział w Łomży

i Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w Połukniu.

Parašykite komentarą