KALBŲ DIENA „BORUŽĖLĖJE”

Birželio 5 dieną vaikų vasaros stovyklos veiklos plane iš anksto buvo numatyta Kalbų diena. Lietuvių kalbos mokytoja Daiva Daukševičienė, anglų kalbos mokytoja Natalija Mikulskienė bei rusų kalbos mokytoja Vaclava Klejevskaja tądien vykdė netradicinę veiklą.
Pirmoji su mokiniais susitiko lietuvių kalbos mokytoja Daiva Daukševičienė, kuri  mažuosius stovyklautojus pakvietė paklaidžioti painiais pasakų labirintais. Mokinukai susiskirstė į 3 grupes, išsirinko savo kapitonus, sugalvojo grupės pavadinimus ir pradėjo varžytis atlikdami įvairias užduotis. Džiugu buvo žiūrėti, kokie visi buvo aktyvūs atsakinėdami į viktorinos klausimus, susijusius su pasakų personažais, stebuklingais daiktais, veikėjų poelgiais. Atidžiai klausiusiems viktorinos klausimai neatrodė sunkūs. Kai išseko klausimai, mokinukai sprendė kryžiažodžius, piešė. Dirbdami grupėse, mokiniai taip pat turėjo iš atskirų išdalintų sakinių atkurti pasakos siužetą laikydamiesi įvykių eiliškumo. Atlikę šią užduotį grupelių atstovai raiškiai visiems perskaitė, ką sukūrė. Savo veiklą baigėme karaokė. Labai smagu buvo klausytis ir patiems dainuoti „Du gaideliai”, „Vilkas ir septyni ožiukai”. Vėliau klausėmės įvairiausių dainų. Mus visus užplūdo labai geros emocijos: trumpam sugrįžome į įvairius metų laikus, pabuvojome pasakų šalyje, išgirdome angelų giesmę, girdėjome optimistiškas dainas apie linksmą gyvenimą. Pamoka buvo šilta, smagi, vykusi. Gražus sumanymas buvo įgyvendintas.
Antroji su mokiniais susitiko rusų kalbos mokytoja Vaclava Klejevskaja. Mokytoja subūrė visus vaikus į didelį ratą. Mokiniai mėgsta atlikti užduotis kartu su draugais, jiems svarbu išgyventi bendrumo jausmą. Visi stovyklautojai mielai prisistatė, užrašė rusiškomis raidėmis savo vardus ant popieriaus lapo, kurį gražiai apipavidalino. Kiek vėliau vyko žaidimas, į kurį reikėjo įterpti dainavimo elementus. Linksmų dainelių žodžius vaikai labai greitai išmoko. Tokia užduotis suaktyvino mokinių dėmesį. Dainelėse buvo vartojami paprasti žodžiai, artimi šnekamajai kalbai, nesudėtinga leksika, aiškūs kirčiai, paprastas ir natūralus ritmas. Visa tai skatino aktyviai dalyvauti užsiėmime, nebijoti suklysti, nesivaržyti.
Iš rusų kalbos mokytojos rankų estafetę perėmė anglų kalbos mokytoja Natalija Mikulskienė.  Kalbų dienos metu stovyklautojai smagiai padirbėjo, atlikdami užduotis ir anglų kalba. Mokiniai klausėsi trumpų dainelių apie vasarą, draugus, linksmą veiklą vasaros atostogų metu, galėjo kartu dainuoti, matydami titruose parašytus žodžius. Labiausiai patikusių mokomųjų dainelių vaikai noriai klausėsi ir dainavo net keletą kartų. Pasiklausę ir padainavę visi drauge su mokytoja kibo į darbą – pasidaliję poromis ir individualiai iliustravo pačių sukurtą  knygelę „Hello, Summer!” („Sveika, vasara!”).
Smagiai praleidę laiką su kalbų mokytojomis, linksmi bei kupini įspūdžių vaikai nuskubėjo į valgyklą, kur jų jau laukė skanūs pietūs, o po jų – namuose išsiilgę tėvai.
 Daiva Daukševičienė, Vaclava Klejevskaja, Natalija Mikulskienė, kalbų mokytojos

 

Parašykite komentarą