MŪSŲ MOKYKLA UŽKOPĖ Į GIMNAZIJOS LYGĮ

Mūsų gimnazijoje džiaugsmo ir vilčių šiemet buvo daugiau negu įprastai – mes šventėme gimnazijos inauguraciją: sėkmingai įveikę vidurinio ugdymo programos akreditaciją, tapome gimnazija. Nuo 2017 metų rugsėjo 1 d. vidurinio ugdymo programą įgyvendiname su kaimynine Paluknio „Medeinos” gimnazija.
Gegužės 23 dieną Rūdiškių muzikos mokyklos pučiamųjų orkestro „Valery Brass”, vadovaujamo Aleksandro Šamanino, lydima šventinė kolona iš mūsų gimnazijos kiemo pajudėjo bažnyčios link, kur vyko mišios, kurias aukojo Trakų Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios dekanas Jonas Varaneckas bei Paluknio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Tadas Švedavičius. Mišių metu buvo pašventinta gimnazijos vėliava, į kurios stiebą įkaltos 7 simbolinės vinys. Po pamaldų visa mokyklos bendruomenė, svečiai, mokiniai, jų tėvai susirinko į gimnazijos kiemą, kuriame buvo pašventinta naujoji iškaba, skelbianti, jog nuo šiol mokykla tapo Paluknio Longino Komolovskio gimnazija. Peržengusi gimnazijos slenkstį, šventinė kolona stabtelėjo 1 aukšto fojė, kur buvo pašventinta lenta, kurioje įrašyta, kad 2017 m. gegužės 23 dieną tapome gimnazija.
Vėliau iškilmės persikėlė į gimnazijos aktų salę, į kurią 12 klasės mokiniai Alina Barataševič, Justyna Lapeiko, Lukaš Mackevič iškilmingai skambant fanfaroms įnešė gimnazijos vėliavą. Inauguracijos proga mūsų pasveikinti atvyko garbingi svečiai: Europos parlamento narys Valdemar Tomaševski, LR seimo narys Jaroslav Narkevič, Trakų r. savivaldybės merė Edita Rudelienė, Trakų r. savivaldybės mero pavaduotoja Marija Puč, Trakų r. savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Karolina Narkevič, Trakų r. savivaldybės tarybos narės Alina Kovalevskaja, Teresa Solovjova, Tadeuš Tučkovski, Nijolė Romaškienė, ,,Macierz Szkolna“ pirmininkas Juzef  Kviatkovski, atvyko Trakų r. savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės Regina Žukienė, Evelina Solovjova, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR vidaus reikalų ministerijos Aviacijos vadybos viršininkas Deividas Kaminskas, Paluknio seniūnė Marija Golubovska, Lietuvos lenkų sąjungos Trakų r. Paluknio skyriaus pirmininkė Renata Joknienė, bendruomenės „Dienmedis” pirmininkė Alina Rizgelienė.
Nuoširdžius sveikinimų žodžius tarė švietimo įstaigų vadovai: Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos direktorė Jolanta Martyncevienė, Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos direktorius Francišek Žeromski, Paluknio „Medeinos” gimnazijos direktorius Vytautas Gustas, Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos direktorius Romuald Gžybovski, Trakų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Vincenta Dziugevič, Paluknio lopšelio – darželio direktorė Irena Kravčiun, taip pat buvusios mokytojos: Alina Kamilevič, Aldona Gaidienė, Rima Gulbinavičienė, Leonora Mackevič, Honorata Ščiglo.
Visa gimnazijos bendruomenė labai džiaugėsi Lenkijos ambasados II sekretoriaus Lukašo Kazmierčako, Vakarų pamario profesinės sąjungos „Solidarnósc” pirmininko Mečislavo Jureko, sandraugos „Wspólnota Polska” Generalinio Sekretoriaus Mareko Rožickio, buvusio kontrolės tarnybos Generalinio direktoriaus Jozefo Gurno ir jo sutuoktinės Valerijos Gurnos, Gožovo akademijos rektorės Elžbietos Skorupskos-Račynskos, prorektoriaus Pšemislavo Slovinskio, Brodnicos savivaldybės seniūno Edvardo Lukaševič, Brodnicos savivaldybės Moterų tarybos pirmininkės Anos Glabiševskos ir kitų garbingų svečių vizitu.
Į inauguracijos iškilmes taip pat atvyko Longino Komolovskio žmona Zofija su sūnaus Michalo šeima. Su dideliu jauduliu Zofija Komolovska kalbėjo apie savo vyrą, kuris skatino burtis lenkų bendruomenę Lietuvoje, rūpinosi, kad būtų modernizuotos lenkiškos mokyklos, kurioms nuolat skyrė finansinę paramą. Velionio žmona Zofija taip pat prisiminė nelengvą savo vyro vaikystę, jaunystės ir gražaus santuokinio gyvenimo metus, vyro jautrumą žmonėms ir jų nelaimėms. Longino Komolovskio žmona kalbėjo ir apie tai, kad jos vyras labai mėgo skaityti, viskuo domėjosi, jam teko sunkiai dirbti. Jis nuolat ragino vaikus skaityti, mylėti gimtąją žemę, dirbti.
Tiek pasirengimas šventei, tiek pati šventė parodė, kas iš tiesų telpa į žodį „gimnazija”. Gimnazija – tai pirmiausia mūsų mokiniai. Miela buvo žiūrėti į juos deklamuojančius eilėraščius, dainuojančius dainas, šokančius. Šalia mokinių, žinoma, mokytojai. Dar nepavargę, švelniu globojančiu žvilgsniu sekantys savo ugdytinius. Mokytojai šventei pradėjo ruoštis dar ankstyvą pavasarį: gimnazijos direktorė Agnieška Sakovič ir dailės mokytoja Renata Chosčijeva, pasitarusios su kolektyvu, sukūrė gimnazijos emblemos meninę koncepciją ir dizainą, pasirūpino, kad ji būtų pagaminta. Lenkų kalbos mokytoja metodininkė Teresa Rynkevič kartu su darbo grupe parašė šventės scenarijų, muzikos mokytoja Renata Joknienė ir šokio mokytoja Ivona Grigienė repetavo su gimnazijos vokalinio instrumentinio ansamblio „Strumyk” nariais, kad iškilmių metu skambėtų gyva muzika ir dainos, kurios džiugintų susirinkusius į šventę. Gimnazijos direktorė Agnieška Sakovič ir direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Vaclav Gudalevič ruošėsi dar atsakingesnei misijai – iškilmių vedėjų pareigoms.
Prie mūsų siekio tapti gimnazija prisidėjo daug kas: mokiniai, mokytojai, tėvai, buvę mokiniai, kaimo bendruomenė – seniūnija, lopšelis – darželis, Paluknyje veikančios įmonės bei organizacijos. Visi jie padėjo mums akreditacijos metu, nes jautė atsakomybę už vaikų ateitį – tai mūsų bendra ateitis. Ir visi mes – visa gimnazijos bendruomenė – ją kuriame ir kursime drauge. Turbūt tai ir yra pagrindinė mažo kaimo mažos mokyklos – gimnazijos – vertybė – būti arti vieniems kitų. Aišku, mums augti yra kur. Bet mes turime tai, kas mus visus augina: gimnazijos, mokslo, kūrybos dvasią. Būtent tvirtėjančios bendrystės palinkėjo visiems ir gimnazijos direktorė Agnieška Sakovič savo šventinėje kalboje. Taigi, mes, visa Paluknio Longino Komolovskio gimnazijos bendruomenė, pažadame: augsime bendrystėje. Augsime, atsiremdami į gimtą žemę, šakomis siekdami savo gražių svajonių. Gražiausias inauguracijos akimirkas įamžino matematikos mokytoja Anžela Ruškevič.
Mūsų gimnazijos bendruomenė nuoširdžiai dėkoja Voicechui Veis už padovanotą svarbiausią gimnazijos atributą – vėliavą, taip pat UAB „Medarvitas” vadovui Dariui Perstiniavičiui, UAB „Pjūklas” vadovui Vaclovui Perstiniavičiui, IĮ vadovui Vitalijui Zachaževskiui, ŽŪB „Merkys” vadovui Valerijui Jusioniui, UAB „Lukonė” vadovei Zigfridai Ruškevič, parduotuvės vedėjai Boženai Kozlovskai, verslininkui Lechui Bylinskiui už finansinę paramą, skirtą šventės organizavimui. Už paramą ačiū taip pat tariame Trakų rajono savivaldybei bei visiems, šią dieną buvusiems ir mums padėjusiems.
Inauguracijos iškilmės buvo kupinos ne tik dalyvavusių svečių šiltų žodžių, palinkėjimų ir dovanų gimnazijai, bet ir linksmų dainų, smagių šokių, kūrybingų mokinių pasirodymų, skaidrių, kuriose užfiksuotos svarbiausios mokyklos istorijos ir švenčių akimirkos. Mes džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų gimnazija papildė Trakų rajono savivaldybės gimnazijų sąrašą.
 Agnieška Sakovič, gimnazijos direktorė,
Daiva Daukševičienė, lietuvių kalbos mokytoja

 18698192_1365933346829171_3624122897850943927_n18622111_1365934300162409_5855093526857870596_n

3628

 18619976_1365941450161694_8724071356506525927_n43

Parašykite komentarą