Metodinės tarybos veikla

METODINĖS TARYBOS 2017 METŲ PRIORITETAI

Mokymosi motyvacijos stiprinimas.

Mokytojų ir mokinių santykių tvirtinimas.

Mokyklos ugdomosios veiklos vertinimas ir įsivertinimas.

METODINĖS TARYBOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

  1. Taikyti aktyviuosius mokymo ir mokymosi būdus bei metodus, vedant pamokas netradicinėje aplinkoje.
  2. Taikyti mokytis padedantį vertinimą ir įsivertinimą.
  3. Stiprinti mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą, skatinant mokymosi motyvaciją.
  4. Stiprinti mokytojų dalykinį bendradarbiavimą.
  5. Stiprinti mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą įtraukiant tėvus į socialinio intelekto ugdymą.

Metodinės tarybos nuostatai – dok

Metodinės tarybos 2017 m. veiklos planas

 

Parašykite komentarą