Integrowana lekcja geografii i matematyki

Lekcje integrowane pozwalają przybliżyć uczniom wiedzę z zakresu różnych nauk. Przykładem tego była lekcja na temat ,,Skala’’ przeprowadzona w klasie szóstej pod bacznym okiem pań A. Ruszkiewicz i S. Chałaburdo, z myślą o rozwijaniu umiejętności pielęgnowania takich nauk jak matematyka oraz geografia. Obejrzeć lekcję przyszli p. dyrektor A. Sakowicz, zastępca ds. nauczania p. L. Narkiewicz, a także nauczyciele przedmiotowcy.
W toku lekcji uczniowie poznawali sposoby i zasady logicznego myślenia, rozwijali swe umiejętności pracując indywidualnie, wykonując polecenia pań. Zadanie opracowane były w tai sposób, by nie były zbyt trudne i obszerne.
Miała też miejsce krótka prezentacja filmu o walorach matematyki i geografii, o powodach, dla których warto jest uczyć się tych przedmiotów, a także metodach, którymi się posługuje.
Uczniowie pracowali indywidualnie, wykonywali samodzielne zadania na obliczone odległości różnych typów skali, które później sami oceniali prace swych kolegów.
Tu należy przyznać, że wykazali się swą umiejętnością pracy, że potrafią słuchać i wykorzystać we właściwy sposób to, co usłyszą i obejrzą.
Lekcja ta pozwoliła przybliżyć dzieciom wiedzę z matematyki na lekcjach geografii. Myślę, że to będzie inspiracją do nowych zajęć lekcyjnych i nie tylko…

Stanisława Chalaburdo, Anżeła Ruszkiewicz

17036091_1442177015812853_141044821_o

17092989_1442177039146184_1102192663_o

Parašykite komentarą