Mokyklinio projekto ,,Šiuolaikiška pasaka” veikla

2017 m. sausio – kovo mėnesį mokykloje vykdomas projektas ,,Šiuolaikiška pasaka”. Projekto pagrindinis tikslas – lavinti mokinių kūrybiškumą, persvarstant tradicinės pasakos modelį. Jau yra įvykdyti du pirmieji projekto etapai, su kuriais dabar prašome susipažinti.
Pirmasis projekto etapas ,,Literatūrinių pasakų rinkimas“ buvo įvykdydas  sausio mėnesį, o jo pagrindinis tikslas buvo ugdyti mokinių savarankiškumą ir pasitikėjimą savo jėgomis, renkantis tą pasaką, kuri yra artimiausia, mylimiausia, įsimintiniausia iš vaikystės. Mokiniai literatūrines pasakas rinko ne tik atsakingai: lankėsi bibliotekose,  bet taip pat ir smagiai, kartu pasinerdami prisiminimuose, ką skaitė, kai buvo truputis mažesni, kas pasakose buvo vaizduojama, kokie veikėjai dominuodavo, o kurie išliko kaip herojai jų mintyse iki šių dienų ir galbūt išliks visados. Kiekvienas klasėje pasidalijo mintimis, kodėl pasirenka tokią pasaką, kas jai būdinga ir ką atspindi pasakojama istorija. Juk kūriant naują jiems nebus galima pamiršti ir tos tikrosios – originalo, kadangi veikėjai negalės būti pakeisti kitais personažais. Galės keistis jų poelgiai, būdo bruožai, aplinka, tik jokiu būdu ne jie patys.
Antrasis projekto etapas ,,Literatūrinių pasakų kūrimas, ieškant modernaus šiuolaikinės pasakos varianto“ buvo įvykdytas vasario mėnesį. Šio etapo pagrindinis tikslas buvo ugdyti mokinių literatūrinių gebėjimų kūrybiškumą. Visi vaikai pasirinkę pasakas pasinėrė į savo vaizduotės pasaulį ir kurė šiuolaikiškos pasakos modelį. Savo kūrybines galias mokiniai dėstė popieriaus lape, kuriame braukė, taisė, vis pildė ir pildė. Tai buvo neįprasta užduotis, kadangi perkurti pasaką, kurį tavo mintyse tokia, kokią pasakojo seneliai, tėvai nėra paprasta – kai kurios detales vis iškildavo, tekdavo koreguoti, bet mokinių ryžtas, idėjos, kūrybiškumas pranoko net juos pačius – jie taip stengėsi kurti ir jiems tai pavyko – kai kuriems labiau sekėsi, kitiems mažiau. Mokinių pasakos įdomios, linksmos, idėjiškos ir be galo kūrybingos –  tai dar vaikai, o jų mąstymas, vaizduotė, drąsa parodė, kokie mūsų vaikai nuostabūs.
Tad kviečiame visus pasigrožėti kelių mokinių pasakų ištraukomis:
 ,,Raudonkepuraitė
Gyveno kartą dideliame miške labai išdykusi mergaitė vardu Raudonkepuraitė. Kas tik ją pamatydavo, slėpdavosi kur galėdavo. Visi miško žvėreliai jos bijojo, net pats miško viršininkas Vilkas Pilkas nebeišmanė, kaip galėtų sutramdyti išdykėlę.
Kartą mergaitės senelė nusprendė padovanoti Raudonkepuraitei kepurę, bet nepaprastą, o stebuklingą, tikėdamasi, kad ši pakeis jos anūkę. Kepuraitė mergaitei labai tiko, ši pamėgo ją vos tik pamačiusi, tik, deja, visi žvėreliai juokėsi iš jos, kai matydavo ją einančią miško takeliu, o ant galvos dėvinčią raudoną kepurę su daug bumbulų.  Atrodė tarsi koks karnavalas eitų. Bet Raudonkepuraitei tai visai nerūpėjo – užtekdavo tik priartėti ir žvėreliai kaip zuikučiai dingdavo iš jos akiračio, o juokai pavirsdavo ašaromis.<…>
Katažyna Valiuk, 7 kl.
 ,,Snieguolė ir septyni Nykštukai
Seniai, seniai, už septynių upių, ežerų, už miškų ir kalnų gyveno sau septyni Nykštukai ir Ragana. Ragana buvo pykta ir Nykštukai jos klausėsi, tik paskutinysis, pats jauniausiasis Nykštukas buvo geras, nemokėjo ir nenorėjo daryti blogų dalykų, visiems padėdavo, dėlto niekas jo nemylėjo, tik juokėsi iš jo ir priveldavo jam daugybę rūpesčių.
Vieną dieną išėjo Nykštukas pasivaikščiuoti. Eidamas mišku jis išgirdo malonų, trapų balsą, kuris dainavo nepaprasto grožio dainą. Priėjęs arčiau jis pamatė gražią merginą, nuo kurios balso lingavo visas miškas – medžiai, paukčiai, lapai, gėlės, net oras judėjo jos ritmu. Netrukus Snieguolė pastebėjo Nykštuką, o priėjusi prie jo arčiau negalėjo nepastebėti jo nuliūdusio veidelio. Tada ji paklausė:
– Kas atsitiko? Kodėl tu toks liūdnas? <…>“
 Jonna Makutonovič, 7 kl.
 ,,Pelenė
Gyveno kartą mergatė vardu Pelenė. Ji turėjo netikrą mamą ir dvi seses. Pamotė mylėjo ją labiau nei savo tikrąsias dukteris. Tačiau Pelenė negerbė savo pamotės. Visiškai nieko nenorėjo name daryti: nesitvarkė, indų neplovė, tik dykiniavo ir valandų valandas žiūrėjo televizorių.
Kartą, eidamos iš parduotuvės, sesės pamatė skelbimą apie vakare vyksiantį pokylį. Mama pranešė, kad visos ruoštųsi, tačiau Pelenė nenorėjo, kad netikrosios sesės važiuotų į tą balių, todėl uždarė jas kambaryje, o pamotei pasakė, kad sesės apsigalvojo važiuoti, kadangi nerado spintoje sau tinkamų drabužių vakarui. Mama patikėjo Pelene ir jos nuvažiavo į šventę. <…>
 Aleksandra Zanegina, 5 kl.
,,Raudonkepuraitė
Gyveno kartą Raudonkepuraitė. Bloga tat buvo mergaitė. Vieną kartą sumanė Raudonkepuraitė  iškrėsti išdaigą vis moralizuojančiai senelei: kaip santaikos simbolį nunešė senelei sausainių. Skanūs sausainiai buvo su medumi ir imbieru, o močiūtė buvo alergiška medui. Vilkas, eidamas pro mergaitės namus, išgirdo šiosios sumanymą ir norėjo išgelbėti močiūtę, bet pamiršo, kur ji gyvena. Tuo tarpu Raudokepuraitė žaidė su savo mylimiausiu šuniuku, kurį vienintelį mylėjo ir niekados neskaudino. Vilkas, pasislėpė miško gilumoje ir kvietės pagalbos. Šuniukas pakėlė ausytes ir norėjo bėgti gelbėti pakliuvusį į nelaimę, bet Raudonkepuraitė suprato, kad vilkas norės padėti močiūtei ir padavė šuniukui buteliuką, ant kurio buvo užrašyta: ,,Išgersi, viską pamirši“.
<…> “
Gabriela Zapolska, 5 kl.
,,Pinokis
Seniai, seniai gyveno siūvėjas vardu Rikis ir vieną kartą užlipo jis į palėpę, o ten surado įspūdingą dėžę su užrašu ,,Pinokis“. Rikis nežinojo, ką reiškia užrašas, tačiau atidarė dėžę, o joje rado daug, labai daug visokių senovinių drabužių. Staiga siūvėjui dingtelėjo nuostabi mintis: pasiūti iš šitų drabužių žmogeliuką. Siuvo, labai ilgai siuvo, apie du mėnesius, galiausiai pasiuvo. Gražiai atrodė jo žmogeliukas: su kepure, kurioj viduj stryksojo plunksna, bateliai tokie mažyčiai, megztukas ir kelnytės buvo kaip tik jo išmeros, tik nosis šiek tiek kreiva, tad nubėgo Rikis į palėpę plaktuko. Ieškodamas jis rado dar kai ką ir visai pamiršo, ko ieškojo, nes rado ten buteliuką ant kurio buvo užrašyta ,,Gyvenimo eliksiras“. Rikis greit nulipo nuo palėpės, griebė žmogeliuką – ,,Draugas bus man“ – pagalvojo ir palašėjo penkis lašiukus ant žmogeliuko, kuri pavadino  Pinokiu. Koks linksmas buvo Rikis draugą susiradęs, tik Pinokis buvo kažkos ne toks: daužė viską, keistai elgėsi, o išvertęs visus Rikio namus, išėjo kaimelio versti. Dar viena keistenybė buvo ta, kad bloga darydamas vis ūgtelėdavo jis šiek tiek.
   <…> “
Robertas Dainovskis, 6 kl. Tomaš Jutkevič, 6 kl.
,,Batuotas katinas
 Turėjo malūnininkas tris dukras. Vieną dieną nusprendė jis išvykti labai toli, todėl padalijo savo palikimą: pirmajai dukrai paliko ūkį, antrajai malūną, o trečiajai davė tik katiną, tačiau prašė labai juo rūpintis ir mylėti.
Nepatenkinta liko trečioji dukra tokiu tėvo sprendimu, tačiau paėmė storulį katiną ir išėjo namo. Neilgai trukus užsimanė katinas ir paprašė savo šeimininkės, kad ji nupirktų jam švarką, kelnes ir batus. Ką gi daryti? Išėjo jiedu į turgų, ieškojo, ieškojo šiam tinkamos aprangos, bet kelnių niekur nerado. Gražiai atrodė katinas su naujuoju švarku ir batais, tad šeimininkė pavadino jį Batuotu katinu. Kitą dieną katinas matydamas, kad jo šeimininkė per daug laiko praleidžia besilinksmindama su draugais užsimanė, kad šioji nuvežtų jį į pilį, kurį stovėjo miestelio pakraštyje. Spyriojosi šeimininkė, tačiau galiausiai sutiko.
<…>
 Lukaš Dakinevič, 6 kl.
 ,,Miegančioji gražuolė
Ši istorija nutiko labai seniai, kaip paprastai atsitinka pasakose, už septynių kalnų, už septynių miškų…
Vienas drąsus kareivis grįžęs iš karo susitiko raganą. Labai nustebo, kai ragana paprašė pasirūpinti maža, gražia mergaite. Mainais kareivis turėjo gauti pilną dėžę aukso: persiškų kilimų, sidabrinių ir auksinių karuselių, brangenybių ir aukso monetų. Suviliotas visomis brangenybėmis vaikinas sutiko pasirūpinti vaiku. Bet ragana atsisveikindama jį perspėjo ir pasakė tris taisykles, kurias būtinai turėtų sekti:
  1. Mergaitė negali gerti pieno.
  2. Mergaitė negali viena išeiti į kiemą.
  3. Mergaitė negali žiūrėti į veidrodį. <…>“
 Kamilė Barškutytė, 7 kl.
 Justyna Mackevič,
lietuvių kalbos mokytoja

Parašykite komentarą