GIMTOSIOS KALBOS DIENA

Vasario 21-ąją Jungtinės Tautos nuo 1999 metų yra paskelbusios Tarptautine gimtosios kalbos diena. Šventajame rašte yra teigiama, kad žmonės senais laikais kalbėję viena kalba. Jų kalbas sumaišęs Dievas, kai tie užsimanę pastatyti Babelio bokštą, kuriuo galėtų Dievą pasiekti. Kalbininkai taip pat tvirtina, kad visos dabartinės pasaulio kalbos išsirutuliojo iš vienos kalbos – prokalbės.
Vasario 21 mūsų mūsų gimnazijoje vyko rajoninis renginys, skirtas Gimtosios kalbos dienai. Į svečius atvyko Rūdiškių, Trakų, Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijų bei Senųjų Trakų Anžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos mokiniai, lydimi mokytojų Lilijos Kondratovič, Danutos Tunevič, Aleksandros Savickajos, Irenos Orlovos. Į renginį taip pat atvyko Trakų rajono Švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja Alina Jakonis ir vyriausioji specialistė Evelina Solovjova. Rajoninį renginį organizavo lenkų kalbos mokytoja metodininkė Tersa Rynkevič. Jai talkino muzikos mokytoja metodininkė Renata Joknienė. Šio renginio tikslas – gimtosios kalbos ir literatūros propagavimas. Lietuvos Respublikos seimo narys Jaroslav Narkevič atsiuntė sveikinimo laišką, kuriame džiaugėsi šia gražia iniciatyva. Laišką perskaitė gimnazijos direktorė Agnieška Sakovič, kuri taip pat tarė ir sveikinimo žodį. Savo kalboje gimnazijos direktorė pabrėžė, jog būtina branginti savo gimtąją kalbą. Ji taip pat džiaugėsi, jog visų rajone esančių lenkiškų mokyklų abiturientai kiekvienais mokslo metais solidariai laiko lenkų kalbos egzaminą.
Renginio pradžioje mūsų gimnazijos 8 klasės mokiniai, vartodami netaisyklingą lenkų kalbą, suvaidino įtaigų epizodą, kuriuo norėjo parodyti, kad jauniems žmonėms neigiamą įtaką daro kitos kalbos, ypač rusų kalba. Kiekvienos mokyklos atstovai atsivežė meninę programą. Ypač originalus buvo Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos mokinių pasirodymas. Susižavėjimo buvo vertos dainos, ypač ištrauka iš filmo „Quo vadis”. Meninę programą drauge su mokiniais ruošė lenkų kalbos mokytoja Lilija Kondratovič ir muzikos vyr.  mokytojas Edvard Mogilnickij. Puikias menines programas atsivežė ir kitų ugdymo institucijų atstovai.
Po oficialios dalies vyko konkursas. 30 mokinių iš įvairių rajono mokyklų buvo padalinti į 3 mišrias grupes. Mokiniai sprendė kryžiažodžius, galvosūkius, vaidino, atsakinėjo į klausimus. Buvo labai linksma. Visi gavo dovanų: knygų, rašiklių bei saldainių. Prizais pasirūpino tikybos mokytoja Lucyna Kvidzinska, kuriai esame labai dėkingi.
Renginio metu mokiniai sužinojo, jog ne visos tautos turi savo gimtąją kalbą, suprato, jog gimtasis žodis – svarbiausia tautos vertybė, susidomėję klausėsi lenkų poetų eilėraščių posmų ir dainų. Renginio vedėjai ragino gerbti gimtąją kalbą, atrasti jos lobius, vertinti jos savitumą, kasdien ją kurti ir puoselėti.
Daiva Daukševičienė,
lietuvių kalbos mokytoja

Parašykite komentarą