Metodinė taryba

METODINĖ TARYBOS NARIAI

Metodinės tarybos sudėtis patvirtinta 2016-11-11 d. direktoriaus įsakymu Nr.V1-156;
Eil. Nr. Metodinės tarybos nario vardas, pavardė Metodinės tarybos nario pareigos
1 Liudmila Narkevič Metodinės tarybos pirmininkėDirektoriaus pavaduotoja ugdymui, technologijų vyr. mokytoja, socialinė pedagogė metodininkė
2 Agnieška Sakovič Direktorė, lenkų kalbos vyr. mokytoja, IT vyr. mokytoja
3 Daiva Daukševičienė Metodinės tarybos sekretorėLietuvių kalbos mokytoja metodininkė
4 Božena Senkanec Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo grupės pirmininkė,  pradinio  ugdymo mokytoja metodininkė
5 Renata Chosčijeva Estetinių dalykų metodinės grupės pirmininkė, dailės vyr. mokytoja
6 Mažena Krasovska Gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslų metodinėsgrupės pirmininkė, matematikos vyr. mokytoja
7 Evelina Solovjova Kalbų metodinės grupės pirmininkė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja
8 Anžela Ruškevič Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė, matematikos mokytoja
9 Teresa Rynkevič Lenkų kalbos mokytoja metodininkė
10 Renata Joknienė Muzikos mokytoja metodininkė

Parašykite komentarą