Gimnazijos globėjas

WO071206_1509

(1948-2016)

Longinas Komolovskis (lenk. Longin Komołowski) gimė 1948 m. sausio 05 d. Čaplinke, mirė 2016 m. gruodžio 30 d. Varšuvoje.
Nuo 1997 m. iki 2001 m. jis buvo III kadencijos Seimo narys, 2007-2011 m. – VI kadencijos Seimo narys, 1997-2001 – ministras, 1999-2001 m. – ministrų tarybos vicepirmininkas, 2000-2015 m. – lenkiško Paraolimpinio Komiteto pirmininkas.
Nuo 2010 m. iki 2016 m. buvo draugijos „Wspólnota Polska“ pirmininkas. Nuo to laiko Longinas Komolovskis ėmė remti tautiečius, rūpinosi Vilnijos ūkio vystymu, švietimu. Vadovaudamas draugijai „Wspólnota Polska“ daug nuveikė švietimo srityje. Jis rūpinosi, kad būtų modernizuotos lenkiškos mokyklos Lietuvoje, pritaikant ne tik lietuviškus, bet ir europietiškus standartus.
Longinas Komolovskis organizavo pažintines stovyklas lenkų mokyklų mokiniams. Kelis metus iš eilės tokiose stovyklose ilsėjosi ir mūsų mokyklos mokiniai. Tai buvo puiki proga ugdytiniams ne tik pailsėti, papramogauti, bet ir tobulinti lenkų kalbos įgūdžius, pažinti Lenkijos istoriją, architektūrinius paminklus. Tobulintis draugijos rengiamuose dalykų kursuose, aplankyti daugybę muziejų turi galimybę ir mokyklos mokytojai: lenkų ir lietuvių kalbos, choreografijos, muzikos, istorijos. Trakų rajono mokykloms šio iškilaus veikėjo vadovaujama draugija „Wspólnota Polska“ skyrė daug pinigų: atnaujintos gimnazijos Trakuose, Paluknyje, Lentvaryje, Senųjų Trakų pagrindinė mokykla.
L. Komolovskis daug kartų lankėsi mūsų mokykloje. Visų atmintyje politikas išliko malonus, geranoriškas, šiltas žmogus. Longinas Komolovskis visada domėjosi mūsų gyvenimu, rūpesčiais, stengėsi padėti ir savo žodį tesėdavo.
Jis inicijavo ne vieną renginį: Lenkų suvažiavimus, Vaikų ir Lenkų chorų festivalius, Vasaros bei žiemos sporto žaidynes, įvairias parodas ir koncertus, kuriuose mielai dalyvauja ir mūsų mokyklos mokytojai, mokiniai bei kiti lenkų bendruomenės nariai. Daugelį metų Longino Komolovskio dėka buvo finansuojami Lenkų kultūros festivaliai Trakų rajone „Skambėk, lenkų daina!“.
Longinas Komolovskis savo asmenybe ir autoritetu vienijo visus po pasaulį išsibarsčiusius lenkus. Ypatingą dėmesį jis skyrė Vilnijos kraštui. Dažnai lankėsi Vilniuje, Trakuose, domėjosi lenkų bendruomenės gyvenimu ir veikla. Rėmė mokyklas lenkų mokomąja kalba. Kasmet dalyvavo Trakų rajono šventėse, mugėse, festivaliuose – Trakų miesto šventėje, festivalyje ,,Skambėk, lenkų daina!“, Kopūstinės kermošiuje, Derliaus šventėje Rūdiškėse.
2016 m. rugsėjo 4–8 dienomis Lietuvoje buvo minimos palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II apaštalinės kelionės į Lietuvą dvidešimtosios metinės. Ta proga Trakuose pirmą kartą buvo pristatyta paroda ,,Liudykime Kristų“, kurią globojo ir rėmė Longinas Komolovskis. Pirmą kartą paroda buvo pristatyta rugsėjo mėnesį Lietuvos Respublikos Seime. Spalio mėnesį paroda buvo eksponuojama Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje, lapkričio 1–3 dienomis – Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje, o lapkričio 8 – 17 d. – Trakų kultūros rūmuose.
Minint 100-ąsias švietimo lenkų kalba metines Paluknyje, Longinas Komolovskis padėjo įsigyti dainų ir šokių kolektyvo ,,Strumyk“ nariams koncertinius rūbus (40 komplektų). Jis ir jo šeima labai daug prisidėjo prie mokyklos bibliotekos fondo atnaujinimo ir gausinimo. Mokyklos bibliotekos fondas buvo papildytas lenkų grožinės literatūros kūriniais. Jo dėka pradinių klasių ir muzikos kabinetuose buvo pakabintos žaliuzės.
Ši asmenybė yra labai artima ne tik Vilnijos ir Trakų kraštui, bet ir mūsų mokyklos bendruomenei. Jis labai prisidėjo prie mokyklos įvaizdžio kūrimo. Nuo 2010 metų mokykloje veikia priešmokyklinio ugdymo grupė. Longinas Komolovskis padovanojo šiai grupei baldus, vaikams žaislų, dėlionių, knygų. Taip pat kasmet prieš Kalėdas jis siųsdavo mokyklai ir mokiniams dovanų.
Longinas Komolovskis sugebėjo ne tik padėti finansiškai, bet ir paskatino burtis lenkų bendruomenę Lietuvoje. Savo veiklos prioritetu jis laikė lenkų kalbos ir kultūros išsaugojimą. Suprasdamas, kad būtent jaunimas kada nors perims tautiškumo puoselėjimo estafetę, jis daug dėmesio skyrė mokyklų modernizavimui. Įvertinę svarų Longino Komolovskio įnašą į Lietuvos lenkų bendruomenės vystymąsi, pavadinome jo vardu savo gimnaziją. Šio iškilaus žmogaus vardo suteikimas gimnazijai – tai tik mažytė padėka už politiko atsidavimą mūsų kraštui, rūpestį visų Lietuvos lenkų likimu.
 

Parašykite komentarą