Tarptautinė antikorupcijos diena 2016m.

 Jungtinės Tautos gruodžio 9-ąją paskelbė Tarptautine antikorupcijos diena. Ji minima visame pasaulyje nuo 2004 metų. Korupcija – tai piktnaudžiaujamas viešai pateikta galia, siekiant asmeninių interesų. Už šio paprasto apibrėžimo slypi daugybė problemų, todėl skatindama mokinių nepakantumą korupcijai, mūsų mokykla organizavo įvairias veiklas, skirtas 5 – 12 klasių mokiniams. Ištisą savaitę mokykloje šurmuliavo antikorupciniai renginiai.
Per istorijos ir pilietiškumo pagrindų pamokas istorijos vyr. mokytoja Janina Gudalevič pasakojo ir diskutavo su 5-10 klasių mokiniais apie korupciją ir jos padarinius, na, o dailės pamokų ir klasės valandėlių metu su pedagoge Renata Chosčijeva ir klasių vadovėmis mokiniai piešė plakatus „Mes – prieš korupciją.“ Vyresniųjų klasių mokiniams vyko pokalbiai apie korupciją, jos žalą valstybei ir ekonomikai. Mokiniai dalijosi patirtimi, ar pastebi korupcijos atvejų. Diskusijų metu buvo pateikta siūlymų, kaip stabdyti korupciją, kaip su ja kovoti. Mokiniai mokytojai uždavė nemažai klausimų apie korupciją, jos apraiškas, dalijosi savo požiūriu į šią visuomenės problemą, domėjosi numatyta atsakomybe už bandymą duoti kyšį. Pamokos buvo informatyvios, ugdė vertybines nuostatas, formavo antikorupcinę poziciją. Paklausus mokinių, ar yra girdėję korupcijos  atvejų, daugelis sakė, kad kyšiai egzistuoja policijoje, kai nori išsisukti nuo baudos, ligoninėje, kai nori pakliūti pas gydytoją be eilės ir t.t. Šiomis pamokomis buvo siekiama atkreipti dėmesį į plintantį korupcijos reiškinį, nes ši problema aktuali ir mūsų šalyje.
Gruodžio 9 dieną 5-12  klasių mokiniai ir mokytojai susirinko į renginį, į kurį atvyko Paluknio bendruomenės pareigūnė Aneta Bubelevičienė. Įžangos žodį tarė istorijos vyr. mokytoja Janina Gudalevič, kuri pateikė įdomių faktų apie korupciją, taip pat žodį tarė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Liudmila Narkevič. 11 klasės mokinė Agata Ruškevič  supažindino su korupcijos istorija. Visų klasių mokiniai labai išradingai pristatė plakatus antikorupcinėmis temomis. Visiems labai patiko 12 klasės mokinių darbas – dvi filmuotos mini istorijos apie kyšio davimą gydytojui ir mokytojai. Mintys ir vaizdai plakatuose bei vaizdo medžiagoje vertė susimąstyti. Jomis išreiškiamas neigiamas požiūris į korupciją. Mokinių plakatai antikorupcine tema buvo iškabinti aktų salėje. Visos akcijos metu ugdytiniai akcentavo, kad dorinių vertybių ir nepakantumo korupcijai ugdymas turi būti skatinamas nuo mažų dienų ir kad antikorupcinių nuostatų diegimas – labai aktuali veikla.
Susitikimo metu pareigūnė Aneta Bubelevičienė, naudodama vaizdinę medžiagą, pasakojo apie korupciją, aiškino, kodėl šis reiškinys yra žalingas valstybei. Buvo pateikta pavyzdžių, kaip kitos šalys, laikytos korumpuotomis, įveikė korupciją ir tapo stipriomis valstybėmis, kuriose žmonės jaučiasi saugūs, klesti verslas, pakanka lėšų švietimui, sveikatos apsaugai ir kitoms svarbioms sritims. Tam reikėjo visų piliečių atsakomybės ir pastangų. Tyrimų rezultatai rodo, kad Lietuvoje piliečiai dar nelabai gerai supranta savo atsakomybę. Tačiau pranešėja pasidžiaugė, kad vis daugiau mokinių įsijungia į pilietines akcijas prieš korupciją. Aktyvus jaunimo dalyvavimas rodo, kad mokiniai nėra abejingi neigiamoms korupcijos pasekmėms, kad jie gali ir nori suaugusiems parodyti, kaip kovoti su šiuo negatyviu reiškiniu. Vaizdo medžiagoje buvo užfiksuoti tikri kyšio davimo kelių policijos pareigūnams atvejai.
Mes visi labai viliamės, kad antikorupcijai skirtų renginių dalyviai visada stengsis išreikšti pilietinę poziciją, jie nesitaikys su korupcija ir sieks kurti visuomenę, kurioje dominuotų dorinės vertybės: sąžinė, pagarba žmogui ir teisingumas.
                      Janina Gudalevič,
istorijos vyr. mokytoja

dsc_4298dsc_4345

dsc_4327

Parašykite komentarą