NACIONALINIS MATEMATINIO IR GAMTAMOKSLINIO RAŠTINGUMO KONKURSAS

Gruodžio 2 dieną 8-10 klasių mokiniai dalyvavo Nacionaliniame matematinio ir gamtamokslinio raštingumo konkurse. Šiuo konkursu siekiama skatinti mokinius domėtis ir mokytis gamtos mokslų ir matematikos, propaguoti mąstymo bei matematikos ir gamtos mokslų žinių taikymo praktikoje gebėjimų ugdymą, propaguoti modernias matematikos ir gamtos mokslų užduotis.
Konkurso matematikos ir gamtos mokslų klausimai orientuoti į mokinių aukštesniuosius mąstymo gebėjimus, bendrąsias kompetencijas ir žinių taikymą konkrečiose praktinėse situacijose. Užduotis buvo atliekamos kompiuteriu. Užduočių vertinimas – kompiuterizuotas.
Mokiniai, geriausiai atlikę užduotis, bus apdovanoti konkurso laimėtojų diplomais.
 Angelina Bobnis, biologijos mokytoja
 Mažena Krasovska, matematikos vyr. mokytoja

20161202_09095820161202_090924

Parašykite komentarą