Rajoninis mažųjų skaitovų konkursas

dsc_40671
Spalio 21 dieną mūsų mokykloje vyko rajoninis skaitovų konkursas „Ruduo poezijoje”, skirtas priešmokyklinio ugdymo grupių ir pradinio ugdymo 1-4 klasių mokiniams. Konkurse dalyvavo Senųjų Trakų A. Stelmachovskio pagrindinės mokyklos, Lentvario H. Senkevičiaus, Trakų gimnazijos, taip pat mūsų mokyklos mokiniai.
Mokiniai buvo suskirstyti į 5 amžiaus grupes: priešmokyklinės ugdymo grupės mokiniai, 1 klasių mokiniai, 2 klasių mokiniai, 3 klasių mokiniai, 4 klasių mokiniai. Mokinių deklamavimo įgūdžius vertino autoritetinga komisija: Trakų raj. savivaldybės tarybos narė A. Kovalevskaja, Trakų kultūros rūmų direktorius E. Keizik, Paluknio vaikų darželio auklėtoja R. Mickevič, geografijos vyr. mokytoja S. Chalaburdo, tikybos vyr. mokytoja L. Kvidzinska. Pačių mažiausiųjų skaitovų grupėje 1 vietą užėmė mūsų mokyklos mok. A. Maconko ﴾mokyt. Renata Joknienė), 2 vietą – G. Gureckaja ﴾mokyt. R. Joknienė), 3 vietą  – Trakų gimnazijos ugdytinė L. Leonavičiūtė ﴾mokyt. J. Savickaja), padėkos raštu buvo paskatinta Lentvario H. Senkevičiaus gimnazijos mok. E. Kraičinska ﴾mokyt. J. Urbanovič); 1 klasių grupėje 1 vietą užėmė Senųjų Trakų Stelmachovskio pagrindinės mokyklos mok. G. Klebeko ﴾mokyt. E. Lavrukaitienė), 2 vietą – Lentvario H. Senkevičiaus gimnazijos mokinė D. Turlinska ﴾mokyt. I. Rudis), 3 vietą – Paluknio vidurinės mokyklos mok. B. Mardas ﴾mokyt. A. Matačina), padėkos raštu paskatinta Senųjų Trakų Stelmachovskio pagrindinės mokyklos mok. P. Naumovič ﴾mokyt. E. Lavrukaitienė); 2 klasių grupėje 1 vietą užėmė Lentvario H. Senkevičiaus gimnazijos mok. K. Ramašauskaitė ﴾mokyt. K. Troiko), 2 vietą – Paluknio vidurinės mokyklos mok. T. Nedveckis ﴾mokyt. L. Mackevič), 3 vietą – Senųjų Trakų Stelmachovskio pagrindinės mokyklos mok. B. Baranovska ﴾mokyt. V. Naumovič), padėkos raštu paskatinta Lentvario H. Senkevičiaus gimnazijos mok. E. Stachovič; 3 klasių grupėje 1 vietą užėmė Senųjų Trakų Stelmachovskio pagrindinės mokyklos mok. A. Baranovska ﴾mokyt. V. Naumovič), 2  vietą – Paluknio vidurinės mokyklos mok. G. Buzarevič ﴾mokyt. B. Senkanec), 3 vietą – Trakų gimnazijos mok. O. Seliava ﴾mokyt. R. Srazevičienė), padėkos raštas taip pat buvo įteiktas Paluknio vidurinės mokyklos mok. T. Aliukoniui ﴾mokyt. B. Senkanec); 4 klasių grupėje 1 vietą užėmė Lentvario H. Senkevičiaus gimnazijos mok. R. Troiko ﴾mokyt. J. Šoc), 2 vietą – Senųjų Trakų Stelmachovskio pagrindinės mokyklos mok. A. Naumovič ﴾mokyt. L. Kašėtienė), 3 vietą – Lentvario H. Senkevičiaus gimnazijos mok. K. Dziugevič ﴾mokyt. J. Šoc), padėkos raštas įteiktas Trakų gimnazijos mok. E. Valiukevič ﴾mokyt. T. Mikonskaja).
Skaitovų konkurso prizinių vietų laimėtojai buvo apdovanoti padėkos raštais, knygomis, kanceliarinių priemonių rinkiniais, saldumynais, kuriuos įteikė Trakų kultūros rūmų direktorius E. Keizik. Norime padėkoti šio konkurso rėmėjams: Lietuvos lenkų mokyklų mokytojų draugijai ﴾Macierz szkolna), Lietuvos lenkų sąjungos Trakų raj. skyriaus Paluknio grupės pirmininkei R. Joknienei, mūsų mokyklos direktorei A. Sakovič bei direktoriaus pavaduotojai ugdymui L. Narkevič.
Klausydami konkurso dalyvių be galo džiaugėmės, kad pedagogų ir tėvelių pastangomis meninis skaitymas ir toliau puoselėjamas, nuo mažų dienų ugdoma meilė ir pagarba gimtajam žodžiui, kuris vaikų lūpose skamba nuoširdžiai ir teikia didelį pasitenkinimą ne tik mums, bet ir jiems patiems.
Božena Senkanec,
priešmokyklinio ugdymo
ir pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė

dsc_4054

Parašykite komentarą