Visuotinis tėvų susirinkimas 2016-09-28

imageRugsėjo 28 dieną Paluknio vidurinėje mokykloje vyko visuotinis tėvų ir mokytojų susirinkimas. Mokyklos direktorė A. Sakovič pristatė tėvams mokyklos 2016–2017 m. m. tikslą ir uždavinius, vertybes, mokyklos misiją bei viziją. Ji išsamiai supažindino visus susirinkusius su standartizuotų testų, 10 klasės žinių patikrinimo bei brandos egzaminų rezultatais. Direktorė akcentavo, jog 2, 4, 6, 8 kl. mokiniai atliko Nacionalinio egzaminų centro parengtus standartizuotus testus, kurių tikslas – šalies ir mokyklos lygmeniu tobulinti mokinių pasiekimų testavimo procedūras ir plėsti standartizuotais įrankiais surinktų duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti.
Mokiniams, atlikusiems standartizuotų testų užduotis, Nacionalinis egzaminų centras, pasak direktorės, atsiuntė ataskaitą profilį, kuriame matomi kiekvieno mokinio individualūs tiriamųjų dalykų pasiekimai, atitinkantys Bendrųjų ugdymo programų lygius, klasės ataskaitą profilį, mokyklos ataskaitą profilį.  Taip pat mokyklos direktorė apibendrino 10 kl. PUPP’o, kuriame dalyvavo 5 mokiniai, rezultatus. Lietuvių kalbos (valstybinės) pasiekimų patikrinimo rezultatai yra tokie: 1 mokinys gavo 10-9 balų įvertinimą ir pasiekė aukštesnįjį lygį; 4 mokiniai gavo 6-8 balų įvertinimus ir pasiekė pagrindinį lygį; 1 mokinė, kuri mokėsi pagal individualizuotą programą, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime nedalyvavo. Mokyklos vadovė kalbėjo ir apie 12 kl. mokinių lietuvių kalbos ir literatūros MBE ir VBE rezultatus. Ji pabrėžė, jos visi  mokiniai išlaikė MBE. VBE neišlaikė viena mokinė. Pakartotinėje sesijoje mokinė sėkmingai išlaikė lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą.
Itin išsamiai direktorė aiškino tėvams apie Brandos darbą, kurį galima bus rašyti nuo 2017-2018 m. m. Vadovė akcentavo, jog Mokyklos taryba nutarė, kad lenkų kalbos egzaminas yra privalomas 10 ir 12 klasės mokiniams. 2017 metais gimtosios kalbos (lenkų) mokyklinis brandos egzaminas bus sudarytas iš trijų veiklos sričių – kalbėjimo, teksto suvokimo ir teksto kūrimo užduočių. Gimtųjų kalbų brandos egzaminų programoje numatyta, kad egzaminą pasirinkusiajam visos trys dalys yra privalomos. Kalbėjimui pateikiamos temos, susijusios su kalbiniu ir literatūriniu, kultūriniu ugdymu – paskelbtos www.egzaminai.lt.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui L. Narkevič kalbėjo apie 1 ir 5 klasės mokinių adaptaciją. Ji akcentavo, kad mokytojai pastebėjo, jog vieni vaikai prisitaikė prie mokyklos aplinkos sėkmingiau ir greičiau, o kitiems tai sekėsi šiek tiek sunkiau. Vaikų adaptacija, pavaduotojos teigimu, priklauso nuo kelių veiksnių. Pirmiausia – nuo asmeninių savybių. Sunkiau adaptuojasi drovesni, jautrūs, turintys silpnesnius bendravimo įgūdžius  vaikai. Geriau sekasi tiems mokiniams, kurie yra drąsesni, pasitikintys savimi. Adaptacija taip pat labai priklauso ir nuo jau turimų intelektualinių gebėjimų. Jau pirmose pamokose vaikai, lengviau atliekantys užduotis, įgauna daugiau pasitikėjimo savimi ir lengviau prisitaiko. Patiriantys nesėkmes mokiniai anksti nustoja džiaugtis mokymosi procesu. L. Narkevič akcentavo, kad ir 1 ir 5 klasės mokiniai noriai eina į mokyklą. Jie džiaugiasi mokykloje vykstančiais procesais (bendravimu, mokymusi, laisvalaikiu, naujomis aplinkomis). Dauguma vaikų iš mokyklos grįžę būna žvalūs. Jie linkę dalintis su tėvais įspūdžiais apie mokyklą.
                                                                                                   Mokyklos informacija

 

Parašykite komentarą