Spotkanie z przedstawicielem policji

Wiele rzeczy, które dla nas są przydatne na co dzień i w przuyszłości poznajemy jeszcze w dzieciństwie. Dużo uwagi temu przyświęca szkoła. W szkole otzrymujemy wiedzę o tym, jak się trzeba zachowywać na ulicy. To pomaga rozwijać umiejętności i rozumienie bezpiecznego zachowania się na drodze.

Na początku każdego roku szkolnego w naszej szkole odbywa się spotkanie z przedstawicielem policji. 22-ego września do uczniów klas początkowych zawitała pani z policji Aneta Bubelevičienė. Pani policjant opowiedziała na uczni w jaki sposób należy zachowywać się na ulicy, jakie są prawidła bezpieczeństwa. Również podkreśliła, że na drodze trzeba szanować siebie nawzajem, przestrzegać przepisów ruchu drogowego jak w dzień tak i wieczorem.

Rozmawiano również o bezpieczeństwie w czasie podróży samochodem i autobusem. Pani policjant pokazała ilmy edukacyjny o bezpieczeństwie w czasie ruchu drogowego.

(Artykuł ze szkolnej gazetki „BIGOS“)

Parašykite komentarą