Darbo uždaviniai ir funkcijos

Darbo uždaviniai

1. Savo darbo veikla įvertinti ir spręsti problemas, susijusias su vaiko pagrindinių reikmių tenkinimu, saugumo ir socialinės adaptacijos užtikrinimu.

2. Vykdyti ir kurti saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų bei kitų problemų sprendimo prevencijos programas.

3. Būti mokyklos konsultantu įvairiais su vaiko teisėmis ir jų pažeidimu susijusiais klausimais.

Funkcijos

Siekdamas vaiko gerovės ir saugumo socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

  • Įvertinimo (renka informaciją, analizuoja, daro išvadas).
  • Konsultacinę (pataria, padeda, konsultuoja).
  • Vadybinę (organizuoja, telkia, planuoja, priima sprendimus ir už juos atsako).
  • Korekcinę (skatina, įgalina, padeda adaptuotis, aktyvina, mobilizuoja).
  • Šviečiamąją (informuoja, aiškina).
  • Koordinacinę (palaiko ryšius, siunčia-perduoda informaciją).
  • Prevencinę (numato neigiamus reiškinius, poelgius ir padeda jų išvengti).
  • Teisinę (atstovauja, gina vaiko interesus).
  • Socialinio ugdymo.

Parašykite komentarą