Mokslo metų trukmė, atostogos

Ugdymo procesas pradedamas rugsėjo 1 d., baigiamas atitinkamai:

Klasė Ugdymo proceso pabaiga Ugdymo proceso
trukmė dienomis
Priešmokyklinė grupė 2021 – 06– 08 175
1 – 4 2021 – 06– 08 175
5 – 8 2021 – 06– 22 185
IG – IIIG 2021 – 06– 22 185
IVG 2021 – 05– 21 163

Mokinių atostogos numatomos:

Atostogos Klasė Prasideda Baigiasi Pamokos prasideda
Rudens PUG, 1-4, 5-8, I-IVG 2020-10-26 2020-10-30 2020-11-03
Žiemos (Kalėdų) PUG, 1-4, 5-8, I-IVG 2020-12-23 2021-01-05 2021-01-06
Žiemos PUG, 1-4, 5-8, I-IVG 2021-02-15 2021-02-19 2021-02-22
Pavasario (Velykų) PUG, 1-4, 5-8, I-IVG 2021-04-06 2021-04-09 2021-04-12

Parašykite komentarą