Finansinės ataskaitos, biudžeto suvestinės

2021 m.  

 1. 2021 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
 2. 2021 m. I ketv. biudžeto aiškinamasis raštas biudžeto vykdymo ataskaitos

                                       2020 m.

 1. 2020 m. I ketv.  biudžeto finansinės būklės ataskaita
 2. 2020 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaita
 3. Finansinė ataskaita II ketv.
 4. 2020 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaita
 5. 2020 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
 6. Bruto VDU ataskaita 2020 m.
 7. 2020 m. biudžeto metinė ataskaita
 8. 2020 m. gruodzio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m.

 1. 2019 m. I ketv. biudžeto finansinės būklės ataskaita.
 2. 2019 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaita.
 3. 2019 m. pusmečio vykdymo ataskaita
 4. 2019 m. pusmečio biudžeto finansinės būklės ataskai
 5. 2019 m. III ketv. biudžeto finansinės būklės ataskaita.
 6. 2019 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaita.
 7. 2019 m. metinė biudžeto vykdymo ataskaita
 8. 2019 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

 2018 m. 

 1. 2018 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaita.
 2. 2018 m. II ketv. biudžeto vykdymo ataskaita.
 3. 2018 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita.
 4. 2018 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita.
 5. 2018 m. III ketv. biudžeto vykdymo ataskaita.
 6. 2018 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita.
 7. 2018 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaita.
 8. 2018 m. IV ketv. finansinės būklės ataskaita.
 9. 2018 m. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas.

2017 m.

 1. Finansinės būklės ataskaita 2017 I ketv
 2. Veiklos rezultatų ataskaita 2017 I ketv.
 3. Finansinės būklės ataskaita 2017m birzelis
 4. Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m.birzelis
 5. Finansinės būklės ataskaita 2017 III KETV 
 6. Veiklos rezultatų ataskaita III ketv., 2017 m.
 7. Finansinė būklės ataskaita 2017 m. I dalis, II dalis , gruodis
 8. Veiklos rezultatų ataskaita 2017 m., gruodis
 9. 20 VSAFAS 4 priedas 2017 m

2016 m.

 1. Finansinės būklės ataskaita, I pusmetis 2016
  Finansinės būklės ataskaita, III ketvirtis 2016
 2. 20 VSAFAS 4 priedas 2016 m
 3. Veiklos rezultatų ataskaita 2016 IV ketv
 4. Finansinės būklės ataskaita 2016 IV ketv

2015 m.

Finansinės būklės ataskaita 2015 m.
Finansinės būklės ataskaita I ketv.
,2015 m.
Veiklos rezultatų ataskaita I ketv., 2015 m.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita I ketv., 2015 m.
Biudžeto vykdymo aiškinamasis raštas, 2015 m.
Aiškinamo len. tarpinė I ketv., 2015 m.

2014 m.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas,  2014 m.
Finansinės būklės ataskaita 2014-12-31
Veiklos rezultatų ataskaita 2014-12-31
S20_4P11 2014-12-31d.
S20_5P 2014-09-30 d.
S20_4P 2014-09-30 d.
Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas_III ketv.
Finansinės būklės ataskaita 2014-09-30 d.
Veiklos rezultatų ataskaita 2014-09-30 d.
2014 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita IV ketv.
2014 m. Biudžeto išlaidų vykdymo ataskaita III ketv.
2014 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita I ketv.
2014 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas_I ketv.
2014 m. Finansų būklės ataskaita I ketv. S02_2
2014 m. Veiklos rezultatų ataskaita I ketv. S03_2
2014 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita II ketv.
2014 Veiklos rezultatų ataskaita  II ketv.
2014 -S20_4P -II ketv.
2014_Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas_II ketv.
2014_Finansinės būklės ataskaita II ketv.

2013 m.

2013 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita I ketv.
2013 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita II ketv.
2013 m. Finansiniės būklės ataskaita II ketv.
2013 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas_II ketv.
2013 m. Veiklos rezultatų ataskaita II ketv.
2013 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita III ketv.
2013 m. Finansinės būklės ataskaita III ketv.
2013 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas_III ketv.
2013 m. Mokėtinų ir gautinų sumų III ketv.
2013 m. Veiklos rezultatų atskaita III ketv.
2013 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita IV ketv.
2013 m. Mokėtinų ir gautinų sumų IV ketv.
4 Vsafas
2013 m. Finansinės būklės ataskaita IV ketv.
2013 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2013 m. Pinigų srautų ataskaita
2013 m. S20_4P11.xls IV ketv.
2013 m. Veiklos rezultatų ataskaita IV ketv.

2012 m.

2012 m. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita IV ketv.
2012 m. Finansės būklės ataskaita
2012 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
2012 m. Pinigų srautų ataskaita
2012 m. Veiklos rezultatų ataskaita
2012 m. Finansės būklės ataskaita
2012 m. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas
S20_4P11
2012 m. Veiklos rezultatų ataskaita

 
 

 

Comments are closed.