O gimnazjum

 

Hasło gimnazjum:

Wizja to nie wszystko; trzeba ją połączyć z działaniem. Nie wystarczy wpatrywać się w schody – musimy wspinać się po ich stopniach. (Vaclav Havel)

 Cele i zadania gimnazjum:

 • Wszechstronny rozwój osobowości poprzez nauczanie nowoczesne i tradycyjne.
 • Edukacja jest zorientowana na sukces.
 • Organizować efektywną działalność w szkole, łącząc zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne.
 • Zwiększyć motywację uczniów do nauki i udoskonalić jakości kształcenia.
 • Rozwijać sztukę samooceny pracy szkoły.
 • Poszerzyć ofertę zajęć pozalekcyjnych.
 • Rozwijać działalność prewencyjną oraz kształcenie zawodowe.
 • Zapewnić bezpieczne środowisko.

Wizja
Nasze gimnazjum jest przyjazną i otwartą wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli, która dąży do osiągnięcia wyższych rezultatów.

Misja
Gimnazjum zapewnia wysoką jakość kształcenia harmonijnej i odpowiedzialnej osobowości, stwarzając ku temu twórczą atmosferę.

Wartości gimnazjum

 • Tolerancja: poszanowanie poglądów, wierzeń, upodobań różniących się od własnych.
 • Współpraca:

uczniowie-nauczyciele-rodzice;
uczeń-uczeń
uczniowie-rodzice;
nauczyciele-nauczyciele;
rodzice-rodzice.

 • Odpowiedzialność.
 • Miłość do pracy, do twórczości.

 

Parašykite komentarą