2015-2016 mokslo metų metraštis

Jau senokai nuskambėjo paskutinis skambutis abiturientams. Ištuštėjo mokyklos klasės ir koridoriai. Jau išdalinti visi Padėkos raštai, paspaustos rankos ir ištarti padėkos žodžiai gerai mokslo metus baigusiems ir prizininkais įvairiuose konkursuose tapusiems mokiniams. 2015-2016 mokslo metai baigėsi. Gal jie ir nebuvo visai eiliniai, bet pakankamai sėkmingi. Pavasarį įvykusių 2, 4, 6, 8 klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai gana neblogi, o tai rodo, kad mūsų mokyklos bendruomenė dirba kryptingai ir profesionaliai. 2016 m. mūsų mokykloje PUPP dalyvavo 5 mokiniai, visi turėjo galimybę įvertinti savo žinias ir gavo pagrindinio ugdymo išsilavinimo pažymėjimus. Lietuvių kalbos (valstybinės) pasiekimų patikrinimo rezultatai yra tokie: 1 mokinys gavo 10-9 įvertinimus ir pasiekė aukštesnįjį lygį, 4 mokiniai gavo 6-8 įvertinimus, pasiekė pagrindinį lygį, 1 mokinė, kuri mokėsi pagal individualizuotą programą, pasiekimų patikroje nedalyvavo. Geri rezultatai – tai mokytojų, mokinių, jų tėvų, mokyklos savivaldos ir administracijos bendras įdirbis. Tik darnus ir atsakingas bendras komandinis darbas lemia mokyklos sėkmę ir kartu kiekvieno jos nario asmeninę sėkmę.
Šiemet mūsų mokykloje buvo vykdomi kasmetiniai tradiciniai renginiai, projektai: Mokslo metų pradžios šventė, Mokytojo diena, Europos kalbų diena, Tolerancijos diena, advento popietė, Lietuvos laisvės gynėjų dienos minėjimas, Šimtadienis, susitikimas su buvusiais abiturientais, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas, Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas, veiksmo savaitė „Be patyčių“, akcija „Darom“, Žemės dienos minėjimas, Sveikatos ir sporto diena, Paskutinio skambučio šventė. Ugdymo procesą mokytojai paįvairino atviromis ir integruotomis įvairių mokomųjų dalykų pamokomis: lietuvių kalbos (mokyt. E. Solovjova), biologijos – anglų kalbos (mokyt. A. Bobnis ir N. Mikulskienė), biologijos „DNR– gyvybės pagrindas” (mokyt. A. Bobnis), ekonomikos – istorijos (mokyt. N. Krasovska ir J. Gudalevič), lenkų kalbos – istorijos (mokyt. T. Rynkevič ir J. Gudalevič), matematikos – dailės (mokyt. A. Ruškevič ir R. Chosčijeva), pasaulio pažinimo – chemijos (mokyt. A. Bobnis ir B. Senkanec); taip pat konkursais, viktorinomis, akcijomis, parodomis: akcija „Tylos stebuklinga versmė“ (soc. pedagogė L. Narkevič), „Matematikos atributika”, „Skaimint”, „2+2 ═?” (mokyt. A.Ruškevič), „Smalsuolių laikai”, ,,Nepaprasti literatūros kūrinių veikėjai“ (mokyt. J. Mackevič), biologijos viktorina, 7 kl. mokinių darbų paroda (mokyt. A. Bobnis). Šiemet buvo išleisti 8 mokyklinio laikraščio „Bigos”, kurio leidybą kuruoja biologijos mokytoja A. Bobnis, numeriai. Visus mokslo metus labai noriai dirbo laikraščio redaktorė G. Charukevič, redakcinės grupės narės: E. Rinkevičiūtė, J. Aliukonis, N. Makutonovič, A. Monkevič, K. Tunevič. Pavasarį mūsų mokyklos lietuvių kalbos mokytoja J. Mackevič, biologijos mokytoja A. Bobnis, lenkų kalbos mokytoja T. Rynkevič, tikybos mokytoja L. Kvidzinska skaitė pranešimus rajoninėje konferencijoje „Nuo žinių – kompetencijų ugdymo link“.
Pradinio ugdymo mokytojos nuolat vykdė įdomią ir prasmingą veiklą: renginius Auksinis ruduo, Kaziuko mugė, šv. Mikalojaus diena, Ortografijos pasaulio slėpiniai, meninio skaitymo konkursas, mokslo metų pabaigoje organizavo edukacinę kelionę į VU planetariumą bei Gedimino pilį. Mūsų mokykla yra žinoma savo sportiniais laimėjimais, ansamblio „Strumyk“ koncertais, tautinių tradicijų puoselėjimu. Šiemet lankytasi edukacinėse ekskursijose Vilniuje, Rumšiškėse, Lenkijoje, taip pat artimesnėse Trakų rajono apylinkėse. Visa ši edukacinė, socialinė ir pažintinė veikla, taip pat kasdienis mokymasis ir ugdymas yra mokyklos savastis. Tačiau ji reikšminga tada, kai padeda mokiniui atrasti ir realizuoti save. Tai mūsų mokyklos siekiamybė.
Mums svarbus įvairių gebėjimų mokinių asmeninės pažangos siekimas. Džiugu, kai pasiekimai virsta gražiais laimėjimais: L. Rynkevič, 7 kl. mokinė, paskatinta biologijos mokytojos A. Bobnis, dalyvavo „Olympis-2016” pavasario sesijoje ir buvo apdovanota III laipsnio diplomu; K. Valiuk, I. Šuleckaja, 6 kl. mokinės, taip pat dalyvavo „Olympis-2016” . Jos varžėsi lietuvių kalbos ir literatūros srityje ir laimėjo III laipsnio diplomus (lietuvių kalbos mokytoja J. Mackevič); D. Sokolinska ir A. Makutonovič dalyvavo rajoniniame meninio skaitymo konkurse „Pasakų ir eilių šaly” ir laimėjo III vietą (lietuvių kalbos mokytoja E. Solovjova); sporto varžybose „Būk sveikas ir stiprus” 1-4 klasių mokinių grupė laimėjo III vietą (pradinio ugdymo mokytojos B. Senkanec, A. Matačina); L. Mackevič rajoniniame skaitovų konkurse „Su eilėmis nuo vaikystės” buvo apdovanotas Padėkos raštu (pradinio ugdymo mokytoja A. Matačina), T. Aliukonis šiame konkurse užėmė II vietą (pradinio ugdymo mokytoja B. Senkanec).
Mes negalime teigti, kad viskas buvo gerai. Kaip kiekvienoje šeimoje ar bendruomenėje, taip ir mūsų mokykloje, yra ir spręstinų problemų, dar nerealizuotų planų, dar laukia darbas tobulinant visą mokyklos veiklą vardan geresnių mokinių ugdymosi rezultatų ir bendros mūsų sėkmės. Dabar vasara, atėjo metas pailsėti, kaupti naujas jėgas ir energiją būsimiems naujų mokslo metų darbams. Tad visai mokyklos bendruomenei linkime šiltos bei gražios vasaros, smagių akimirkų ir ramaus poilsio. Būkite sveiki, saugūs, atsargūs ir laimingi. Iki susitikimo rugsėjo 1-ąją.

Agnieška Sakovič,
mokyklos direktorė,
Liudmila Narkevič,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Parašykite komentarą