Konferencija „Nuo žinių – kompetencijų ugdymo link“

Mokymasis be mąstymo – beprasmis, mąstymas be mokslo – kenksmingas.
Konfucijus
 Balandžio 29 d. Trakų gimnazijoje vyko jau ketvirtoji konferencija „Nuo žinių – kompetencijų ugdymo link“. Šioje konferencijoje kviečiami dalyvauti tautinių mažumų mokyklų atstovai.  Konferencijos tikslas – konstruktyvus keitimasis nuomonėmis, patirtimi, pasiekimais ir refleksijomis kompetencijų ugdyme. Atsižvelgiant į nuolat besikeičiančius šiandienos reikalavimus, visam šiuolaikiniam švietimui keliamas uždavinys perorientuoti savo veiklos prioritetus nuo elementaraus žinių perteikimo („išmokymo”) link siekio  padėti vaikui išsiugdyti svarbiausias kiekvienam asmeniui bendrąsias kompetencijas, grįstas įsisąmonintomis žiniomis, įgytais gebėjimais bei vertybinėmis nuostatomis. Konferencijoje dalyvių bei pranešėjų teisėmis dalyvavo ir mūsų mokyklos mokytojos, kurios pristatė šias temas:
 • Kaip gebėjimas analizuoti ir interpretuoti informaciją padeda mokytis
  Justyna Mackevič, lietuvių kalbos mokytoja
 • Mokėjimo mokytis kompetencijų ugdymas
  Angelina Bobnis, biologijos mokytoja,
  Teresa Rynkevič, lenkų kalbos mokytoja metodininkė
 • Krikščioniškųjų vertybių ugdymas – pagrindinė asmeninių kompetencijų tobulinimo kryptis
  Lucyna Teresa Kvidzinska, tikybos mokytoja
 Mokytojos pasidalino savo patirtimi, kaip ir kokiais metodais ugdo mokinių pagrindines kompetencijas, papasakojo, kokio tipo pamokoje mokiniai aktyviau ir efektyviau dirba, taip pat savo veiklą  pailiustravo nuotraukomis.
  Mokytojos turėjo galimybę išklausyti ir kitų mokytojų sėkmingos patirties pavyzdžių, taip pat jos dalyvavo dviejų darbo grupių, kuriose svarstė mokytojų indėlį ir veiklą ugdant bendrąsiąs ir dalykines kompetencijas, veiklose.
 Angelina Bobnis,
biologijos mokytoja

Parašykite komentarą