Laiškai draugui ,,Be patyčių…“

,,Mielas drauge,
<…> Gyvenimas be patyčių – tai gyvenimas be skriaudos, be tyčiojimosi. Yra daug tokių žmonių, kurie tyčiojasi vieni iš kitų. Mokyklose nuolat vyksta prasmingos akcijos, kurių metu diegiami gyvenimo be patyčių pagrindai. Reikėtų stengtis, kad niekas nebūtų skriaudžiamas. Šiandien dažniausiai yra tyčiojamasi iš mažų vaikų, neįgaliųjų arba paauglių. Tyčiojasi tie, kurie yra vyresni, stipresni ir ,,kietesni“. Vaikai yra išsigandę ir nėra linkę niekam pasakoti. Tad jeigu Tu pats tyčiojiesi, tai pagalvok, ką Tu darai, pabandyk įsivaizduoti, kaip pats jaustumeisi tų vaikų, kuriuos skriaudei, vietoje. Ir apmąstyk, ką Tu darytum, kaip elgtumeisi tokioje situacijoje, jei pamatytum skriaudžiamą žmogų. Ar Tau būtų miela, jei iš Tavęs tyčiotųsi? Pagalvok apie tai ir padaryk atitinkamas išvadas. Aš viliuosi, kad pasirinksi tinkamą sprendimą.
Tavo draugė Lilija M., 10 kl.“
 ,,Mielas drauge,
<…> Gyvenimas be patyčių – tai kova prieš patyčias. Mes skatiname visus mokinius būti draugiškus ir neskriausti kitų: jaunesnių ir vyresnių vaikų. Prašome neprasivardžiuoti, o pabandyti suprasti ir padėti nuskriaustiesiems, palaikyti juos ir visada apginti, kai jie yra skriaudžiami. Mes bandome paaiškinti visiems, kad žmogaus vertybė nepriklauso nuo materialinių dalykų, jo išvaizdos ar charakterio bruožų. Turime žinoti, kad visi žmonės yra lygūs ir vienodi. Biblijoje skelbiamos populiarios ir visiems žinomos citatos: ,,Ką pasėsi, tą ir pjausi“, ,,Nedaryk kitam to, kas tau nemiela“ leidžia apgalvoti mūsų poelgius ir skatina keistis.
Tavo draugė Neli M., 10 kl.“
 ,,Mielas drauge,
<…> Gyvenimas be patyčių – tai kova prieš smurtą. Niekuomet negalima tyčiotis ir skriausti kito žmogaus, bet šiandien daug kas smurtauja ir muša vaikus. Vyresni vaikai tyčiojasi iš mažesnių už save, o tie savo ruožtu – iš neįgaliųjų, silpnesnių už save. Kad vyktų mažiau tokių nemalonių dalykų, reikia stengtis organizuoti kuo daugiau įvairių renginių. Jeigu vieni iš kitų tyčiojasi, visada reikia pasakyti vyresniems žmonėms – mokytojams arba tėvams ir bandyti spręsti problemas, kad tokių dalykų neliktų mūsų  artimiausioje aplinkoje ir visi gyventų draugiškai.
Tavo draugas Ronald P., 10 kl.“
,,Mielas drauge,
<…> Gyvenimas be patyčių – tai metas, kai žmonės susivienija prieš smurtą. Kodėl vaikai muša vieni kitus, o kartais net nekenčia vieni kitų? Galima nurodyti daug priežasčių. Viena iš priežasčių – tai pavydas. Aš manau, kad Tu žinai, kas yra pavydas, bet vis tiek norėčiau Tau trumpai priminti. Pavydas – tai noras būti geresniam už kitus. Taigi šiandieniniame pasaulyje nėra paslapčių tarp vaikų, tačiau pavydas jų tarpe vyrauja. Vaikai yra labai pavydūs, ir jie imasi bet kokių veiksmų, kad taptų geresni už kitus. Vienas iš tokių veiksmų – patyčios. Taip negalima elgtis, reikia stengtis pritapti prie vaikų, o nesityčioti iš jų. Taigi, mieli vaikai, bendraukite gražiai ir stenkitės pritapti vieni prie kitų žodžiais, geru elgesiu, o ne smurtu.
Tavo draugė Julija A., 10 kl.“

Ištraukas iš mokinių laiškų pateikė lietuvių kalbos mokytoja Justyna Mackevič laiskas-5376819818109

Parašykite komentarą