Atvirų durų diena su Kaziuko mugės prieskoniu

    Atsižvelgiant į tai, kad mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas yra vienas svarbiausių veiksnių, darančių teigiamą poveikį sėkmingam vaikų ugdymui, mūsų mokykloje buvo organizuota Atvirų durų diena. Kovo 3-4 d. mokyklos administracija bei klasių auklėtojai pakvietė tėvus į savo valdas.
            Abu renginiai – atvirų durų diena ir Kaziuko mugė – iš anksto buvo numatyti mokyklos veiklos plane. Itin aktyvios atvirų durų dienos organizatorės ir dalyvės buvo A. Matačina, 1-4 kl. pradinio ugdymo mokytoja, B. Senkanec, 2-3 kl. pradinio ugdymo mokytoja, M. Kanarskienė, priešmokyklinės grupės mokytoja. Šios mokytojos vedė atviras matematikos, lietuvių kalbos, skaitymo, technologijų pamokas. Kovo 3 dieną mokyklos bibliotekoje taip pat vyko 3-4 kl. mažųjų skaitovų konkursas. Šio konkurso organizatorės – pradinio ugdymo mokytoja B. Senkanec ir bibliotekos vedėja R. Chosčijeva, kuri taip pat buvo ir Velykinės parodos bei fojė apipavidalinimo iniciatorė.
       Kovo 4 dieną tėvai dalyvavo pradinio ugdymo mokytojų atvirose pamokose bei priešmokyklinio ugdymo grupės organizuotoje veikloje. Jiems buvo įdomu stebėti savo atžalų darbą pamokose, elgesį pertraukų metu, bendravimą su klasės draugais. Beje, ir tėvai labai aktyviai dalyvavo pradinio ugdymo mokytojų organizuotoje veikloje. Pasibaigus pamokoms, mokytojos su tėvais aptarė mokinių ugdymo pasiekimus, lūkesčių, kurie kartu su mokiniais, tėvais, mokytojais buvo numatyti mokslo metų pradžioje, įgyvendinimą. Kaip teigė tėvai, lūkesčių numatymas skatina mokinius siekti geresnių ugdymo rezultatų, ugdo atsakomybę, moko įsivertinti. Tėvai labai gerai įvertino mokytojų vestas atviras pamokas.
     Prie apskrito stalo su tėvais bendravo mokyklos direktorė Agnieška Sakovič bei direktoriaus pavaduotoja ugdymui Liudmila Narkevič. Jos pasidžiaugė aktyviu tėvų dalyvavimu atvirų durų dienoje, aptarė švietimo politikos aktualijas, atsakė į tėvams rūpimus klausimus. Mokyklos direktorė pristatė naujoves, susijusias su standartizuotais testais. Šiemet ir 2 klasės mokiniai turės galimybę išbandyti savo jėgas. Tėvai ir mokytojai vieningai pritarė Garbės galerijos steigimui bei pinigų, surinktų Kaziuko mugėje už parduotus dirbinius, skyrimui mokyklos fondui. Tėvai turėjo galimybę atsakyti į anketos klausimus.
       Apibendrinant tėvų ir mokytojų mintis galima teigti, kad atvirų durų diena – tai puiki proga pasidžiaugti mokinių pasiekimais, pasigėrėti vaikų padarytais darbeliais, piešiniais, jaukia klasių ir mokyklos aplinka, stiprinti bendruomeniškumą, bendradarbiauti sprendžiant iškilusias problemas. Tikimės, jog atvirų durų diena tėvams mokykloje taps tradicija, leidžiančia mokyklai ir tėvams siekti bendro tikslo – ruošti vaikus pilnaverčiam gyvenimui. Mokyklos kolektyvas dėkoja rūpestingiems tėvams ir džiaugiasi geranorišku bendradarbiavimu.

Liudmila Narkevič,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

DSC_0921DSC_0917

 

 

 

 

DSC_0818

Parašykite komentarą