Lietuvių kalbos dienos

Šiemet pirmą kartą rengiamos Lietuvių kalbos dienos. Vasario 16 – kovo 11 d. visoje Lietuvoje ir užsienyje vyksta nemažai renginių, skirtų šia svarbiai progai. Paluknio vidurinės mokyklos mokiniai ir lietuvių kalbos mokytojos taip pat parengė veiklos ir renginių  planą, skirtą Lietuvių kalbos dienoms pažymėti.
Mūsų mokykloje ir rajone vyko 5-12 klasių meninio skaitymo konkursas „Pasakų ir eilių šaly“, kurį organizavo lietuvių kalbos mokytoja Evelina Solovjova. Į rajoninį meninio skaitymo konkurso etapą vyko 7 klasės mokinė Danielia Sokolinska, 8 klasės mokinės Ana Makutonovič, Adriana Sokolinska, 10 klasės mokinė Agata Ruškevič, 11 klasės mokinė Alina Bartaševič. Trečiąją vietą rajoniniame etape užėmė Danielia ir Ana, kurios vertinimo komisijos nariams pateikė K. Kubilinsko eiliuotą pasaką „Katinėlis ir gaidelis“.
7 klasėje vyko atvira lietuvių kalbos pamoka, kurios tema „Švari kalba“. Pamokos metu mokiniai atliko mokytojos Evelinos Solovjovos paruoštas kalbos kultūros užduotis, žiūrėjo ir aptarė laidą „Klausimėlis“, parengė barbarizmų ir svetimybių piramidę. 11 ir 12 klasės mokiniai kartu su lietuvių kalbos mokytoja aptarė Romantizmo epochos veikėjus, autorius, kalbininkus. Didelis dėmesys buvo skirtas lietuvių spaudos draudimo laikotarpiui, lietuvių autorių kūriniams, kurių pagrindinės temos tautiškumas, gimtosios kalbos puoselėjimas, meilė tėvynės gamtai.
Vasario 23 d.  mokykloje vyko lietuvių kalbos olimpiada. Olimpiadoje dalyvavo septyni 9 ir  10 klasės mokiniai. Olimpiadą organizavo lietuvių kalbos mokytoja J. Mackevič. Olimpiados pradžioje mokiniams buvo pristatyti vertinimo kriterijai. Vėliau buvo pateiktos užduotys bei juodraščiai ir švarraščiai. Mokiniai atliko kalbos vartojimo testą, rašė straipsnį pasirinkta tema. Kiekvienas mokinys stengėsi kuo geriau atlikti jam pateiktas užduotis bei atsakingai parašyti straipsnį.
9 klasės mokinių darbus tikrino lietuvių kalbos mokytoja E. Solovjova, 10 kl. – lietuvių kalbos mokytoja J. Mackevič. Kiekvienas mokinys už dalyvavimą lietuvių kalbos olimpiadoje buvo įvertintas pažymiu bei žodiniu pagyrimu.
         Kovo 3 dieną mokyklos bibliotekoje vyko mokyklinis mažųjų skaitovų konkursas, skirtas Janinos Degutytės kūrybai. Konkurse dalyvavo 3-4 klasių mokiniai: penki iš 4 klasės ir keturi iš 3 klasės. Eilėraščių tematika buvo įvairi. Buvo deklamuojami tokie eilėraščiai: ,,Vyturys”, ,,Bitė”, ,,Namas”, ,,Lietuva”. ,,Vasaros saulėlydis”.      Konkurso dalyvius vertino autoritetinga komisija: mokyklos direktorė Agnieška Sakovič, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Liudmila Narkevič ir lietuvių kalbos mokytoja Evelina Solovjova. Vertinama buvo mokinių deklamavimo raiška, laikysena ir artistiškumas. Į rajoninį skaitovų konkursą buvo išrinkti 3 mokiniai: 3 kl. mokinys Edvin Siniavskij ir  4 kl. mokinės Jovita Aleksandrovič bei Aleksandra Zanegina.
Labai džiugu, kad 3 klasės mokinys Edvin Siniavskij rajoniniame mažųjų skaitovų konkurse užėmė 3-iąją vietą. Jis deklamavo eilėraštį ,,Vasaros saulėlydis”.  Trečios klasės mokinius konkursui ruošė pradinio ugdymo mokytoja Božena Senkanec, ketvirtos klasės mokinius – pradinio ugdymo mokytoja Agnieška Matačina, o mokyklinio konkurso laimėtojus  konsultavo lietuvių kalbos mokytoja Evelina Solovjova
Pirmą kartą organizuoti renginiai, skirti lietuvių kalbai, tikimasi, taps gražia tradicija. Ji skatins ne tik taisyklingai kalbėti, rašyti, bet ir atrasti kalbos grožį.

Evelina Solovjova, Justyna Mackevič,
lietuvių kalbos mokytojos,
Božena Senkanec,
pradinio ugdymo mokytoja

Parašykite komentarą