Kokie yra gero vertinimo požymiai?

Geras vertinimas

turi aiškų užsakovą ir aiškius tikslus;

vykdomas sąmoningai kaip socialinis ir dialoginis procesas;

geriausių galimybių turi tada, jei suvokiamas kaip bendras mokymosi projektas;

aiškiai parodo, ar iš tikrųjų pasireiškė siektas poveikis;

atskleidžia, ką galima pagerinti;

leidžia padaryti privalomas išvadas apie priemones mokyklos ir individo lygiu.

Mokytis vertinimo kaip darbo metodo

Vertinimas, tobulinant mokyklos veiklą ir pamoką, tapo nepamainomu darbo metodu. Daugelis mokyklų vis dar turi menkai patirties, kaip atlikti vertinimą. Išbandyta ir pasiteisinusi praktika yra ta, kai mokykla ilgesniam laikotarpiui suburia nedidelę vertinimo komandą (iš 3–5 asmenų, institucijoje turinčių nepriekaištingą reputaciją), ją aprūpina reikiamais ištekliais, kad ji gebėtų deramai kokybiškai atlikti vertinimą. Vertinimo komanda, galėdama dirbti ilgesnį laiko tarpą, gali sukaupti reikalingų žinių ir patirties.

Tačiau mokykla negali tiesiog pavesti atlikti vertinimą vertinimo komandai. Visa mokykla su tyrėjui būdingu smalsumu turi būti pasirengusi stebėti savo darbą, apmąstyti ir išbandyti pokyčius.

Parašykite komentarą