Įsivertinimo gairės

Įsivertinimo gairės

Vertinimas turi duoti konkrečios praktinės naudos. Jo rezultatai turi teikti pagrįstų (duomenimis paremtų) ir suprantamų teiginių, kurie leistų keisti esamus ir planuoti būsimus tikslus. Kad vertinimas būtų suvokiamas kaip prasmingas ir duotų rezultatų, būtinas įžvalgus pasirengimas.
Svarbiausias veiksmingo vertinimo kriterijus – patikimumas. Todėl lemiamas veiksnys yra skaidri, visiems vertinimo dalyviams ir susijusiems asmenims suprantama vertinimo atlikimo procedūra.

Vertinimo proceso suskirstymas į žingsnius vertintojams padeda sutelkti visą dėmesį į atliekamą vertinimo žingsnį. Kiekvienam žingsniui būdingi specifiniai uždaviniai.

Vertinimas yra išbandytas tvaraus mokyklos tobulinimo metodas. Vertinimas yra veikla, kurios galima išmokti, geriausia, kai tai daro pačioje mokykloje suburta vidaus vertinimo komanda, aprūpinta ištekliais ir gavusi ilgalaikę užduotį.

Vertinimo atlikimas: devyni žingsniai

Atlikdami šiuos vertinimo žingsnius, užtikrinsite vertinimo sėkmę:

1 žingsnis: apibrėžti vertinimo sritį

2 žingsnis: susitarti dėl vertinimo tikslų, paskirties ir formos

3 žingsnis: suderinti vertinimo užsakymą

4 žingsnis: apibrėžti eigą ir žaidimo taisykles

5 žingsnis: išsiaiškinti duomenų interpretavimo kriterijus

6 žingsnis: parinkti metodus ir instrumentus

7 žingsnis: surinkti ir apdoroti duomenis

8 žingsnis: interpretuoti duomenis – daryti išvadas

9 žingsnis: parengti ataskaitą

Parašykite komentarą