Švietimo šimtmetis Paluknyje

Įpusėjus lapkričiui, mes šventėme švietimo šimtmečio jubiliejų. Šventės organizatorių kvietimą atvykti išgirdo Seimo nariai, Trakų rajono valdžios ir ugdymo institucijų vadovai, buvę mokytojai. Čia jų laukė dabartiniai mokiniai, mokytojai, mokyklos vadovai.
Švietimo šimtmečio jubiliejui ruošėmės daugiau nei metus. Scenoje ir mokyklos koridoriuose atsispindėjo ilgalaikis mokytojų ir mokinių triūsas. Renginių ciklą, skirtą švietimo šimtmečiui, pradėjome Šimtadienio švente, vykusia vasario mėnesį. Kovo mėnesį dailės mokytoja R.Choščijeva inicijavo piešinių parodą „Mūsų mokykla”. Gegužės mėnesį muzikos mokytoja R.Joknienė, geografijos mokytoja S.Chalaburdo, informatikos mokytoja M.Krasovska surengė nuotraukų parodą „Amžiaus mokykla”. Birželio mėnesį mūsų mokykloje vyko rajoninis lenkų dainos festivalis „Skambėk, lenkų daina!”. Didžiausias darbų krūvis teko muzikos mokytojai R.Joknienei ir choreografijos mokytojai I.Grigienei. Lapkričio mėnesį lietuvių kalbos mokytoja E. Solovjova, muzikos mokytoja R.Joknienė, choreografijos mokytoja I.Grigienė, informatikos mokytoja M. Krasovska kartu su 10 kl. mokine A.Ruškevič ir 12 kl. mokine G.Charukevič sukūrė filmą apie mokyklos gyvenimą.
Švietimo šimtmečio iškilmės prasidėjo šv.Mišiomis, kurias aukojo Paluknio Šv.Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Tadas Švedavičius. Po šv.Mišių buvo aplankyti išėjusių Anapilin mokytojų ir buvusių mokinių kapai, uždegtos žvakutės. Svečiams sugrįžus į mokyklą, buvo atidengta atminimo lenta, kurią mokyklos jubiliejui pagamino UAB „Mylida” (vadovas M.Tareilis). UAB vadovas padengė dalį gaminio vertės, taip pat padovanojo mokyklai rašiklių su šimtmečio logotipu. Atminimo lentos atidengimo misija buvo patikėta Lietuvos lenkų sąjungos Trakų skyriaus Paluknio grupės primininkei R. Joknienei ir buvusiai ilgametei lenkų kalbos mokytojai A. Kamilevič.
Šventinį minėjimą pradėjo renginio vedėjos A.Matačina ir I.Grigienė, kurios vedė į šventę susirinkusius svečius istoriniu mokyklos keliu, o jis buvo iš tiesų nelengvas, bet įdomus ir pilnas prisiminimų. Prisiminta mokyklos istorija, scenoje buvo kalbama apie amžinąsias mokyklines vertybes: mokytojo – mokinio dialogą, gyvenimo prasmę.
Iškilmėse kalbėjusi mokyklos direktorė Agnieška Sakovič dėkojo mokytojams už sutelktą darbą. Ji džiaugėsi ugdytinių pasiekimais, darniu, draugišku, aukštos kvalifikacijos mokytojų kolektyvu, gerais mokinių ir mokytojų tarpusavio santykiais, aktyviais mokiniais, tėvų komiteto pagalba, turtinga materialine – technine baze, sugebėjimu ne tik bendradarbiauti, bet ir kurti naujas veiklas, pabrėžiančias mokyklos išskirtinumą ir savitumą. Mokyklos direktorė išsakė visos bendruomenės troškimą, kad mokykla, peržengusi 100 metų slenkstį, ir toliau gyvuotų, būtų svarbi, reikalinga kaimo žmonėms, saugi ir patraukli mokiniams.
Šventės proga sveikinimus ir linkėjimus dirbti kūrybingai, sutelktai bei rezultatyviai išsakė garbūs svečiai: LR Seimo Pirmininko pavaduotojas J.Narkevič, Lenkijos ambasados Vilniuje Antrasis sekretorius L. Kazmerčak, Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje A. Skaistys.
Mokyklos bendruomenę garbingos sukakties proga pasveikino Trakų rajono savivaldybės merė E.Rudelienė, jos pavaduotoja M.Puč, Tarybos nariai A. Kovalevskaja, T.Solovjova, T.Tučkovski, savivaldybės administracijos direktorius J.Liesys, Trakų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjos pavaduotoja A.Jakonis, Trakų švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotojas V.Baranauskas, Paluknio seniūnė M.Golubovska, Paluknio bendruomenė „Dienmedis” pirmininkė A. Rizgelienė.
Į gražų švietimo šimtmečio jubiliejų atvyko ir rajono ugdymo įstaigų vadovai – Trakų gimnazijos direktorius M.Kuzborski, Lentvario H.Senkevičiaus gimnazijos direktorius F.Žeromski, Senųjų Trakų A.Stelmachovskio pagrindinės mokyklos direktorius R.Gžybovski, Paluknio „Medeinos” gimnazijos direktorius V. Gustas, Paluknio vaikų darželio – lopšelio direktorė I. Kravčun, buvę mokytojai L. Mackevič, A. Gaidienė, R. Gulbinavičienė, H. Ščiglo, buvusi mokinė I.Mikulevič („Tygodnik Wileński” žurnalistė), kuri džiaugėsi tokia gražia sukaktimi. Daug šiltų ir gražių žodžių šventinį vakarą nuskambėjo iš buvusios mokytojos A.Kamilevič bei A.Gaidienės lūpų. „Mokykla — tarsi antrieji namai, į kuriuos visada gera sugrįžti“, „Tegul ši ugdymo įstaiga išlieka ta vieta, į kurią būtų gera ateiti ir nesinorėtų išeiti…“,— šie ir daugybė kitų gražiausių žodžių, palinkėjimų, prisiminimų nuskambėjo jubiliejinį vakarą.
Šventės dalyviai klausėsi nuoširdžiai atliekamų dainų ir deklamuojamų posmų lenkų ir lietuvių kalba, gerą nuotaiką skleidė šokėjai, ir turbūt nebuvo nė vieno žmogaus aktų salėje, kuris nebūtų mintimis nusikėlęs į savo pradžią, savo mokyklą, kuri buvo ne tik žinių aruodas, bet ir draugystės, bendravimo, pažinimo, savęs atradimo pradžiamokslis. Po iškilmingos dalies ir koncerto svečiai buvo pakviesti paragauti jubiliejinio torto.
Tam, kad švietimo šimtmečio jubiliejinis būtų įsimintinas, reikėjo ne tik intelektualiųjų, bet ir finansinių resursų. Juos mums padovanojo UAB „Lukonė” vadovė Z.Ruškevič, ŽŪB „Merkys” vadovas V.Jusionis, UAB „Medarvitas” vadovas D. Perstiniavičius, ŽŪB „Pjūklas” vadovas V.Pertiniavičius, IĮ vadovas Č.Zachaževski, verslininkės B.Kozlovska, V.Choščijeva, mokyklos rėmėja S.Juralevič. Norime padėkoti priešmokyklinės ugdymo grupės vaikų tėveliams, kurie investavo asmenines lėšas, kad papuoštų savo atžalas tautiniais kostiumais. Nuoširdus ačiū už Jūsų dosnumą!
Švietimo šimtmečio jubiliejus dar kartą patvirtino, kad turime gilias tradicijas, kad puoselėjame gimtąją lenkų kalbą, šalia jos ir valstybinę lietuvių kalbą, kad mokykloje vyksta ypatingi renginiai, sutelkiantys visą bendruomenę. Puoselėdami šimtametes tradicijas, kantriai sieksime savo tikslų, tikėdamiesi sėkmės ir valdžios palaikymo.
Šventė baigėsi, bet istorija tęsiasi. Vėl skaičiuosime dienas, mėnesius, metus iki būsimų jubiliejų. Tad norime mokyklai palinkėti, kad kiekvienais metais ji vis jaunėtų ir gražėtų, kad liktų tokia šviesi ir jauki kaip dabar, kad visada joje galima būtų išgirsti vaikų balsus ir juoką. Šiandien belieka tikėtis, kad visi tikrai susitiksime toje pačioje vietoje panašiu laiku po dar vieno dešimtmečio!

Liudmila Narkevič,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

_DSC0115_DSC0061_DSC0086

Parašykite komentarą