Nietypowe lekcje patriotyzmu

,,Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki”.
Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Nietypowe lekcje patriotyzmu odbyły się w szkole z okazji Święta Niepodległości Polski. Podczas zajęć języka polskiego uczniowie opracowali prezentacje multimedialne i sami byli nauczycielami, opowiadali o bohaterach, którzy walczyli o wolność ojczyzny. Odbyła się gorąca dyskusja na temat wolności. Co znaczy ,,wolność” dzisiaj? Jaką ma wartość to słowo? Z czym się ono kojarzy dla współczesnej młodzieży?
Na lekcjach historii uczniowie wraz z nauczycielką J.Gudalewiczomawiali i przybliżali sobie postać Marszałka Józefa Piłsudskiego i jego zasługi dla Rzeczypospolitej Polskiej. Opowiadali, jak można radośnie obchodzić święta narodowe i być dobrym obywatelem.
Na zakończenie i podsumowanie święta odbył się konkurs dotyczący życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego. Celem konkursu była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży postaci i idei Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego działalności niepodległościowej i państwotwórczej. Pogłębienie wiedzy na temat dziejów II Rzeczypospolitej, a także kształtowanie postaw patriotycznych.
Na najlepszych czekały przygotowane nagrody. Gratuluję zwycięzcom!!! Wszystkim pozostałym dziękuję za aktywny udział.

Naucz. jęz. polskiego Teresa Rynkiewicz

Lekcja patriotyzmu – zdjęcia

Parašykite komentarą