Projekto apibendrinimas

—Ekologinis projektas „ Žemė – gyvoji planeta“ supažindino mus su pavojais, kurie gresia mūsų planetai, apie gamtos saugojimo svarbą, apie atliekų rūšiavimo reikšmę mūsų kasdienybėje, išmokome rūpintis mažaisiais planetos gyventojais – paukščiais.

Šis projektas pagilino mokomųjų dalykų – biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, matematikos, istorijos, technologijų – žinias, paskatino mokyklos bendruomenę kreipti daugiau dėmesio į mus supančią aplinką.

Parašykite komentarą