Projekto apibendrinimas

Mūsų mokykla – kultūrinis gyvenvietės centras, ji turi labai gilias tradicijas ir turiningą seną šimtametę istoriją. Visa tai, kas mokykloje vyksta yra svarbu mokinio asmenybės formavimuisi. Visada orientuojamasi, kad mokiniai išaugtų laisvi ir kūrybingi, orūs ir dvasiškai brandūs. Siekiama konstruktyvaus mokinių, mokytojų, vadovų, tėvų bendradarbiavimo. Jau tapo įprasta, kad kuriant mokyklos kultūrą, kaip ir šeimoje – visi yra lygiaverčiai partneriai. Siekdami puoselėti krikščioniškas tradicijas, skatindami mokinius prasmingai išgyventi Advento laikotarpį bei Dydįjį Pasninką ir ugdyti krikščioniškas vertybes Paluknio vidurinėje mokykloje buvo realizuotas projektas “Švenčių belaukiant”. Projekto tikslas buvo supažindinti mokinius su tradicijomis, švenčių simbolika, sukurti mokykloje šventinę nuotaiką, lavinti norą pažinti senolių tradicijas ir papročius, skatinti tradicijų ir papročių tęstinumą dabartiniame šiuolaikiškame gyvenime.

Projekto metu buvo ugdomas mokinių kūrybingumas, draugiškumas, geranoriškumas vienas kitam, plečiamos tikybos ir kitų dalykų žinios.  Realizuojant šį projektą į veiklą buvo įtraukti tėvai, mokyklos darbuotojai bei kai kurie socialiniai partneriai. Dirbant kartu, pasitariant ir draugaujant, pasiekėme puikių rezultatų. Mokykloje kelis mėnesius vyravo šventinės nuotaikos, mokiniams suteiktos tvirtesnės žinios, vaikai tapo aktyvesni, kūrybiškesni. Mokiniai pažinto savo tautos krikščioniškąsias tradicijas, suprato kultūrą. Projekto metu buvo ugdomas estetinis skonis, ugdoma pagarba protėvių tradicijoms, papročiams. Tuo pačiu buvo lavinama mokinių vaizduotė ir kūrybiškumas. Mokiniai pagilino savo istorines žinias.

Kas gali būti prasmingiau už tradicijos puoselėjimą ir tęstinumą? Nebent tai, kad kartais toje pačioje vietovėje gyvuoja ne viena, o keletas tradicijų, svarbių bendruomenei. Džiugu, kad Paluknio vidurinėje mokykloje ne tik puoselėjamos šimtametės tradicijos, bet kuriamos ir naujos, ką parodė šis projektas. Iš kartos į kartą perduodame ir nuolat atnaujiname kultūros vertybių visumą, kuri padeda išlaikyti tautinį tapatumą bei savimonę.

Parašykite komentarą