Vilniaus aukštesniosios žemės ūkio mokyklos atstovo vizitas

              Balandžio 22 dieną mūsų mokykloje apsilankė Vilniaus aukštesniosios žemės ūkio mokyklos istorijos mokytojas Michal Treščinski, kuris susitiko su 11-12 klasių mokiniais. Susitikimo metu svečias papasakojo apie mokyklą, profesijas, kurias galima įgyti, stipendijų sistemą, galimybę naudotis bendrabučiu, puoselėjamas tradicijas.
              M. Treščinski pabrėžė, kad daug dėmesio mokykloje skiriama bendradarbiavimui su kitomis panašaus profilio švietimo įstaigomis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Nuo 1979 m. glaudūs ryšiai mokyklą sieja su Marianovo žemės ūkio mokykla, nuo 1990 – su Liublino žemės ūkio akademija, 1992 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Varšuvos agrariniu universitetu ir Lietuvos žemės ūkio universitetu. Geriausiai besimokantys jaunuoliai turi galimybę tęsti studijas Varšuvoje ir Liubline. Mokyklos studentai dalyvauja tarptautiniuose, Tarptautinio studentų centro organizuojamuose konkursuose. Nugalėtojai atlieka praktiką Didžiojoje Britanijoje, Šveicarijoje, Suomijoje, Vokietijoje.
        Svečias akcentavo, kad mokykloje puoselėjamos sporto ir meno tradicijos. Jaukiame ir erdviame bendrabutyje jaunimui sudarytos geros buities sąlygos. Mokslo labirintais į gyvenimą mokinius veda 42 mokytojai. Ugdymo sėkmę lemia gera materialinė bazė. Mokykloje mokiniai mokomi vairavimo pradmenų, čia puoselėjamos sporto ir meno tradicijos. Mokyklos dainų ir šokių ansamblis sėkmingai koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje.
       Mokiniai uždavė žemės ūkio mokyklos atstovui klausimų, susijusių su profesijos pasirinkimu, stipendijos dydžiu, socialinėmis lengvatomis, paskaitų trukme. Susitikimo akimirkos buvo įamžintos nuotraukose.
      Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Liudmila Narkevič padėkojo svečiui už suteiktą naudingą informaciją.

Daiva Daukševičienė,
lietuvių kalbos mokytoja

20150422_13545020150422_13533720150422_140138

 

Parašykite komentarą