Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, kuri atstovauja mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams), socialiniams partneriams bei vietos bendruomenei, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų) ir mokytojų atstovus svarbiausiems mokyklos veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

Gimnazijos taryba savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Įstatymais, poįstatyminiais aktais ir LR Švietimo ir  mokslo ministerijos dokumentais, Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos nuostatais, Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus dokumentais.

GIMNAZIJOS TARYBOS FUNKCIJOS  pdf
GIMNAZIJOS TARYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS pdf
GIMNAZIJOS TARYBOS NUOSTATAI – pdf
TARYBOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS  pdf

Gimnazijos tarybos narių sąrašas 2020-2021-m.m.

Gimnazijos tarybos veiklos planas 2020-2021-m.m.

Parašykite komentarą