VISUOTINIS TĖVŲ SUSIRINKIMAS 2015-02-27

Mokykla – tai tarsi duonos kepykla.
Tešlą užminko tėvai. Nuo jų priklauso,
juoda ar balta bus duona, skani ar ne?
Todėl, jei tėvai laukia iš mūsų ragaišių,
tegul nepamiršta šio to į tešlą įberti…
Na – o mokyklos misija, gerai tą tešlą iškepti.

           Kaip pakviesti mokinių tėvus į mokyklą? Kaip juos paversti partneriais įgyvendinant įvairius švietimo ir vietos bendruomenės projektus? Tai aktualūs klausimai, į kuriuos atsakymų ieško visi pedagogai. Mūsų mokykloje tėvų dalyvavimas ugdymo procese – vienas svarbiausių darbo principų. Nors naudojame įvairias bendravimo su mokinių tėvais formas: individualius pokalbius, bendras šventes, klasių ir mokyklos tėvų susirinkimus, tyrimus, bet viena iš pagrindinių formų išlieka visuotiniai mokinių tėvų susirinkimai.
         Vasario 27 d. (2015 m.) vakare organizavome visuotinį tėvų susirinkimą, į kurį atvyko garbingų svečių: Trakų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Marija Puč, Trakų r. savivaldybės Tarybos narės Teresa Solovjova ir Alina Kovalevska, Paluknio seniūnė Marija Golubovska.
       Susirinkimą pradėjo mokyklos direktorė Agnieška Sakovič, kuri džiaugėsi svečių, tėvų ir mokytojų galimybėmis dalyvauti mokinių mokymosi, elgesio, popamokinės veiklos aptarime. Direktorė didelį dėmesį skyrė mokyklos ir mokinio šeimos bendradarbiavimo svarbai, kuri akcentuojama visuose Lietuvos švietimo sistemą reglamentuojančiuose norminiuose aktuose. Ji džiaugėsi, kad ypač neformaliosios veiklos mokinių šeimoms organizavimas užtikrina ne tik glaudesnio mokytojų ir tėvų bendravimo atsiradimą, bet ir paskatina tėvus įsijungti į bendrą mokyklos veiklą, sukuria sąlygas geriau pažinti kitus klasės vaikų tėvus, o tai sudaro prielaidas sutelktos klasių ir visos mokyklos bendruomenės kūrimuisi.
        Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Liudmila Narkevič supažindino susirinkusius su 2 trimestro ugdymo pasiekimų rezultatais, mokinių motyvacija, vaikų auklėjimo metodais. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui apibendrino mokinių atliktos apklausos rezultatus. Ji džiaugėsi, jog mokiniai jaučiasi saugūs mokykloje, juos tenkina mokytojų darbo formos bei metodai, jog jie nieko nenorėtų keisti. Mokiniai tik pageidavo turėti jaunimui skirtą poilsio vietą. Mokyklos administracija pažadėjo šį mokinių norą įgyvendinti.
          Susirinkime kalbėjo KUC koordinatotė Vaclava Klejevskaja. Ji akcentavo, kad ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą. V. Klejevskaja pateikė naudingų nuorodų apie profesijas, statistinių duomenų, aptarė popoliariausias ir visai nepopuliarias profesijas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse.
          Viso susirinkimo metu turėjome galimybę stebėti skaidres, kuriose užfiksuoti mokyklos gyvenimo vaizdai: pamokų epizodai, šventės, ekskursijos. Taip pat turėjome puikią galimybę pamatyti nuotaikingą neseniai vykusio Šimtadienio filmą. Pasibaigus susirinkimui sau pažadėjome, kad mes ir toliau įvairiomis darbo formomis sieksime prasmingo dialogo su mokinių tėvais.

MOKYKLOS ADMINISTRACIJA

Parašykite komentarą