Aš myliu Lietuvą

Lietuva, kai aš tave tariu –
Prieš akis sumirga raštų raštai
Ir pilna padangė vyturių,
Ir linų žydėjimas be krašto.

Skamba ten seni šventi vardai
Girių, upių, klonių ir sodybų.
Sunkią skausmo skarą suardai,-
Sidabru Sietynas šiaurėj žiba
B. Brazdžionis.
            Vasario 16-oji – mūsų valstybės atkūrimo diena. Diena, kai Lietuva buvo vėl įrašyta į pasaulio žemėlapius. Diena, kuri pakeitė ir įprasmino visų mūsų gyvenimą.
Nuo pat ryto vasario 13 d. mūsų mokykloje vyravo pakili nuotaika. Po keturių pamokų į mokyklos fojė susirinko mokyklos bendruomenė. Renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti, prasidėjo Lietuvos valstybės himnu. Vedėjos – Evelina Rinkevič, Greta Charukevič, Aneta Rinkevič – akcentavo lietuvių tautos troškimą būti laisviems: ar dar kuri kita tauta tiek kartų per kiek trumpesnį laiką nei šimtmetis bandė kurti valstybingumą? Net tada, kai atrodė, jog prošvaisčių tam jokių neliko ir laisvės fakelas jau galutinai užgesintas. Tačiau jį vėl ir vėl įžiebdavo nenumaldomas tautos nepriklausomybės troškimas.
           Tautos dvasinę stiprybę, vienybę, laisvės troškimą ir meilę Tėvynei mokiniai perteikė posmais ir dainomis. Mokinius paruošė lenkų kalbos mokytoja Teresa Rynkevič, lietuvių kalbos mokytoja Evelina Solovjova, anglų kalbos mokytoja Natalja Mikulskienė, muzikos mokytoja Renata Jonienė. Ansamblis „Strumyk“ atliko puikias dainas: „Leć nasza piosenko“ ir „Lietuvėle, tu graži“. Sveikinimą Lietuvai gražios šventės proga rusų kalba perskaitė 11 klasės mokinė Evelina Rinkevič, eilėraštį anglų kalba „My Lithuania…“ deklamavo 9 klasės mokinė Agata Ruškevič.
            Pasibaigus renginiui mokykloje, visi išėjome į kieme esančią medžių alėją. Mes prisijungėme prie akcijos ,,Aš labai myliu Lietuvą“, kuri vyksta nuo pernai metų. Ši akcija suvienijo visą Lietuvą: bendruomenės, mokyklos, darželiai, įstaigos puošė savo aplinką trispalvėmis širdutėmis. Mes visi atsiliepėme į kasmetinį LR Prezidentės kvietimą Vasario 16-ąją švęsti kitaip, išradingiau. Paluknio vidurinės, Paluknio „Medeinos” vidurinės mokyklos bei seniūnijos bendruomenė papuošė šalia mokyklos augančius medžius pačiomis įspūdingiausiomis širdutėmis. Šia akcija parodėme, kaip mylime Lietuvą, Lietuvos žmonėms – kaip mokame didžiuotis savo Tėvyne.
           Kiekvienas žmogus turi Tėvynę. Kokia ji bus, priklauso nuo mūsų. Mes turime daug. Mylėkime, saugokime ir vertinkime visa tai. Tik laisvoje valstybėje ir žmogus yra laisvas.
            Iš renginio sugrįžome pakilios nuotaikos, pilni gerų emocijų ir supratę, kaip svarbu nuolat prisiminti garbingą tautos praeitį, saugoti gimtąją kalbą, mylėti gimtąjį kraštą, kad ir ateinančių kartų lūpose skambėtų: „Aš čia – gyva!“

Daiva Daukševičienė,
lietuvių kalbos mokytoja

DSCF5839DSCF5799DSCF5812

Parašykite komentarą