Projektinė veikla

Projektinė veikla – neatsiejama mokyklos ugdymo proceso dalis. Projektinės veiklos tikslas – mokinių ugdymas, auklėjimas, mokymas. Dalyvaudami tokioje veikloje mokiniai išmoksta dirbti savarankiškai, atskleidžia savo kūrybinius gebėjimus, individualybę, turi galimybę bendradarbiauti, įsisavinti naują informaciją, lavinti pojūčius bei taikyti jau turimas žinias.
Projektinė ir kūrybinė veikla yra efektyvi priemonė ugdyti asmens socialumą, individualumą, savarankišką interesų ir sprendimų paiešką, atsakomybę bei gebėjimą dirbti grupėje. Mokiniams sudaromos galimybės eksperimentuoti, įgyti įvairaus pobūdžio patirties.
Bet kokia projektinė veikla praplečia ugdymo erdvę, įtakoja mokinių mokymosi motyvaciją, mokiniai ima pagarbiau vertinti savo darbą, kūrybą. Svarbu ir tai, kad ugdomi mokinių gebėjimai dalyvauti realiame gyvenime, visuomeninėje veikloje. Projektinė veikla efektyvi ne tik ugdymo požiūriu, bet savitai įtakoja ir kultūrinį gyvenimą, formuoja savitą kultūrinę erdvę.

Parašykite komentarą