Mokyklinis projektas „Švenčių belaukiant“

Kaip tauta, taip ir mokyklos bendruomenė negali egzistuoti be kultūros ir tradicijų. Būtent kultūra ir tradicijos suteikia visuomenei savitumą ir tapatybę. Tuo tarpu kultūra ir tradicijos visuomet yra susiję su tam tikromis toje visuomenėje priimtomis vertybinėmis ir moralinėmis nuostatomis, kurios dažnai turi religines šaknis. Mūsų mokykla nuolat puoselėja savo vertybes, rūpinasi tradicijų palaikymu, nes esame įsitikinę, kad savo vertybinių bei moralinių šaknų netekusi kultūra neišvengiamai praranda savo gyvybingumą ir ilgainiui sunyksta.

Projekto tikslas ir uždaviniai:

 • Supažindinti mokinius su Kalėdų ir šv. Velykų švenčių tradicijomis bei švenčių simbolika.
 • Sukurti šventinę nuotaiką mokykloje.
 • Sustiprinti bendradarbiavimo santykius su tėvais ir kitais socialiniais partneriais.
 • Supažindinti mokinius su jų protėvių kultūra, tradicijomis bei išaiškinti šių tradicijų svarbą ir pabrėžti, kad jie turi jas gerbti.
 • Plėtoti mokinių susidomėjimą daile, religija, muzika, ekologija ir t.t..

Projekto dalyviai:

Projekte dalyvavo Trakų r. Paluknio vidurinės mokyklos bendruomenė, Paluknio, Senojo Tarpupio, Senųjų Trakų bendruomenė ir kiti socialiniai partneriai.

Projekto koordinatoriai:

 • Lenkų k., IT mokytoja Agnieška Sakovič,
 • Lenkų k. mokytoja Teresa Rynkevič,
 • Lietuvių k. mokytoja Evelina Solovjova,
 • Anglų k. mokytoja Natalija Mikulskienė,
 • Dailė mokytoja Renata Chosčijeva,
 • IT mokytoja Mažena Krasovska,
 • Technologijų mokytoja Liudmila Narkevič,
 • Tikybos mokytoja Liucyna Kvidzinska,
 • Pradinių klasių mokytojos Honorata Ščiglo ir Božena Senkanec,
 • Muzikos mokytoja Renata Joknienė,
 • Kūno kultūros ir šokių mokytoja Ivona Grigienė,
 • PUG auklėtojos Ana Kliukoit, Gražina Paulauskienė, Loreta Mackevič,
 • Biologijos mokytoja Angelina Bobnis.

Mokamųjų dalykų integracija:

 • Lenkų kalba,
 • Lietuvių kalba,
 • Anglų kalba,
 • Technologijos,
 • Dailė,
 • Šokiai,
 • Muzika,
 • Tikyba,

Metodai:

 • Atviros pamokos;
 • Išvykos;
 • Parodos;

Priemonės:

 • Knygos;
 • Piešiniai;
 • Mokinių gaminti darbai;
 • Interaktyvi lenta;
 • Kompiuteriai;

Parašykite komentarą