2013-2014 mokslo metai nepraėjo veltui

 Metas kalendoriuje atversti naują lapą. Atėjo vasara ir baigėsi dar vieneri mokslo metai. Jau galime pradėti skaičiuoti „šiemet prinokusius vaisius“ — nuveiktus darbus, įgytas naujas žinias. Sakoma, kad viščiukus skaičiuojame rudenį. Bet mes, mokytojai, tai darome vasaros pradžioje, nes visą birželio mėnesį dar šurmuliuojame mokykloje, peržvelgiame tai, ką nuveikėme per mokslo metus, dalijamės patirtais įspūdžiais, gražiomis akimirkomis.
Šiemet buvo nuveikta daug įvairių darbų. Mokytojams ir mokiniams netrūko naujų idėjų ir noro bei jėgų kažką veikti, prasmingo kurti. Kiekviena diena, praleista mokykloje, buvo pilna įvairių įspūdžių, kupina pažinimo džiaugsmo. O pasidžiaugti tikrai turime kuo.
Šiais mokslo metais aktyviai dalyvavome įvairiose akcijose („Veiksmo savaitė be patyčių“, „Tolerancijos diena“, „Darom 2014“ ir kt.). Kiekvienas iš minėtų renginių padėjo ugdyti mokinių dvasinį pasaulį, papildyti per pamokas įgytas žinias. Mokytojai dirbo labai nuoširdžiai. Stengėmės padėti visiems – ir silpniau besimokantiesiems, ir ypač gabiems. Glaudėme kiekvieną vaiką, kad mokykla jam taptų namais, į kuriuos einama ramiai ir noriai.
Mokiniai savo gabumus atskleidė įvairiose mokomųjų dalykų olimpiadose, konkursuose (matematikos olimpiada, matematikos konkursas, istorijos olimpiada, vertimų konkursas „Tavo žvilgsnis“, pradinių klasių A. Mickevičiaus poezijos meninio skaitymo konkursas ,,Kresy 2013“, 5-12 klasių meninio skaitymo konkursai ir kt.).
Mokykla – reikšmingas visuomenės modelis, bendruomenė, glaudžiai susijusi su savo aplinka ir tauta. Todėl kaip kasmet 2013- 2014-aisiais mūsų mokykloje paminėtos svarbios valstybinės ir kalendorinės šventės: pirmiausia Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena, dalyvaujant akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, neilgai trukus Valstybės atkūrimo diena, Nepriklausomybės atkūrimo diena, šilti ir jaukūs Advento renginiai mokykloje, bažnyčioje.
Mūsų mokykloje tęsiamos prigijusios tradicijos, kuriamos ir įgyvendinamos naujos. Metus pradėję įsukame mokyklinių renginių ratą: Šimtadienis, Abiturientų susitikimas, Paskutinis skambutis, Mokslo metų pabaigos šventė, Išleistuvės ir kaskart nauja Rugsėjo 1-oji, Tolerancijos, Kalbų, Žemės dienos, Rudens derliaus ir Sporto šventės.
Mokykloje dirbantys mokytojai nuolat rūpinasi kvalifikacijos kėlimu, savišvieta, profesiniu tobulėjimu. Netradicinės pamokos yra viena patraukliausių ugdymo formų mūsų mokykloje. Tai pamokos – išvykos, pamokos – akcijos, diskusijos, mokymai, seminarai, edukacinės programos ir kita veikla netradicinėje aplinkoje.
Dvasinių vertybių puoselėjimas, gyvenimo įgūdžių ugdymas, mokyklinio gyvenimo įvairovė – tai orientyrai, padedantys jauniems žmonėms nepasiklysti painiuose gyvenimo labirintuose. O tikėjimas jaunąja karta ir jos galimybėmis – vienas svarbiausių ramsčių laisvai kuriančiam mokytojui.

MOKYKLOS ADMINISTRACIJA

Parašykite komentarą