Diagnostiniai vertinimo įrankiai ir standartizuoti testai

Diagnostinių vertinimo įrankių ir standartizuotų testų tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti (plačiau).
Standartizuoti testai kuriami remiantis standartizuotomis programomis (plačiau). Kartu su standartizuotais testais skelbiamos vertinimo instrukcijos, testų charakteristikos,  šalies mokinių rezultatai. Taip pat yra parengta įvairi metodinė medžiaga, pvz. plakatai, kuriuose įvairūs mokinių mokymosi pasiekimai yra pateikiami paprastesne, labiau mokiniui pritaikyta, kalba.

2015-2016 m. m. mokykloms bus pasiūlyti šie vertinimo įrankiai:

1. Diagnostiniai vertinimo įrankiai 2 klasės mokiniams (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių)
2015-2016 m. m. 2_klasės rezultatų apibendrinimo ataskaita


2. Standartizuoti testai 4 klasių (skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo sričių)
2015-2016 m. m. 4 klasės_rezultatų apibendrinimo ataskaita

3. 6 klasių (skaitymo, rašymo ir matematikos sričių)
2015-2016 m. m. 6 klasės rezultatų apibendrinimo ataskaita

4. 8 klasių (skaitymo, rašymo, matematikos, gamtamokslinio ir socialinio ugdymo sričių) mokiniams.
2015-2016 m. m. 8 klasės rezultatų apibendrinimo ataskaita

Mokyklos rusų ir lenkų mokomąja kalba taip pat gali pasinaudoti šiais testais. 2, 4 ir 6 klasės mokiniams parengti visi testai bus išversti į atitinkamai rusų ir lenkų kalbas. 8 klasės mokiniams skaitymo, rašymo testai pateikiami tik lietuvių kalba, kiti testai – verčiami į rusų ir lenkų kalbas. Testų charakteristikos ir vertinimo instrukcijos visiems testams (lietuvių, rusų ir lenkų kalba) yra vienodos.

(daugiau informacijos)

Parašykite komentarą