Tavo pareiga yra

  • nepažeisti kitų asmenų teisių;
  • sudarius mokymo sutartį laikytis visų jos sąlygų, nepažeisti mokyklos vidaus tvarkos taisyklių;
  • stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius;
  • tausoti kultūros ir istorijos vertybes, gamtą, visuomenės ir privačią nuosavybę;
  • mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki tau sueis 16 metų.

Parašykite komentarą