Vaiko gerovės komisija

Komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymuisi aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

 

Vaiko gerovės komisijos narių sąrašas 2020-2021 m.m.

Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2020-2021 m.m.

Vaiko gerovės komisijos darbo organizavimo aprašas

Parašykite komentarą