Mokinių taryba

Mokinių taryba: nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti mokinių interesams sprendžiant tam tikrus ugdymo klausimus, organizuojanti renginius mokyklos bei kaimo bendruomenei, rengianti jaunimo projektus, skatinanti kitas jaunimo iniciatyvas.
 
Mokinių tarybos kuratorė – pradinių klasių, šokių vyr. mokytoja Ivona Grigienė.
 
Mokinių tarybos funkcijos
1.  Mokinių Taryba gina mokinių interesus, rūpinasi jų problemomis mokykloje.
2.  Svarsto ir, suderinus su mokyklos vadovybe, tvirtina svarbiausių mokyklinių renginių planus.
3.  Planuoja ir organizuoja mokinių papildomą darbą bei laisvalaikį.
4. Rūpinasi drausme ir tvarkos palaikymu mokykloje.
5.  Svarsto mokinių teisių mokykloje ir už mokyklos ribų gynimo klausimus.
6.  Teikia pasiūlymus ir pageidavimus mokyklos vadovybei dėl mokinių elgesio taisyklių, skatinimo ir drausminimo priemonių.
7. Užmezga ir palaiko ryšius su kitomis mokyklomis, jaunimo organizacijomis, klubais, judėjimais.
 
Mokinių tarybos nuostatai
Veiklos kryptys
 
Mokinių tarybos veiklos planas 2017-2018 m. m.
Mokinių tarybos nariai 2017-2018 m. m.
 
Mokinių tarybos veiklos planas 2019-2020 m.m.
Mokinių tarybos nariai 2019 – 2020 m.m. 
 
Mokinių tarybos veiklos planas (1) 2020-2021 m.m.
Mokinių tarybos veiklos planas (2) 2020-2021-m.m.
Mokinių tarybos narių sąrašas 2020-2021 m.m.
 

Parašykite komentarą