Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas

Mokykla yra sistema sistemoje: t. y. šalies švietimo sistemos dalis ir drauge gana autonomiška organizacija, turinti savą veiklos ciklą. Mokyklos kaip atskiros organizacijos vertė yra jos unikalumas, gebėjimas susikurti savą kultūrą ir savą veiklos ritmą. Tačiau vertinant mokyklą kaip švietimo sistemos dalį yra svarbesnis jos gebėjimas atitikti bendrus reikalavimus: siekti nacionalinių švietimo tikslų ir išlaikyti atitinkantį šalies reikalavimus ugdymo kokybės bei veiklos efektyvumo lygį. Todėl mokyklai, kaip ir kitoms švietimo sistemoms, būtinas nuolatinis veiklos stebėjimas bei vertinimas.

Įsivertinimas – procesas, kurio metu gimnazijos bendruomenės nariai analizuoja gimnazijos veiklos kokybę. Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimo procesas yra tiesiogiai susijęs su gimnazijos veiklos gerinimu.

Įsivertinimo uždaviniai:
1. Numatyti gimnazijos tobulinimo perspektyvą.
2. Stiprinti gimnazijos bendruomenės narių tapatumo jausmą, atsakomybę už visos gimnazijos veiklos kokybę.
3. Teikti gimnazijos bendruomenės nariams patikimą ir išsamią informaciją apie visų gimnazijos veiklos sričių kokybę.
4. Didinti gimnazijos personalo kompetenciją, skatinti savo paskirties refleksiją.
5. Skleisti gerosios praktikos pavyzdžius bendradarbiaujant su kitomis švietimo organizacijomis.

Išanalizuoti, interpretuoti ir apibendrinti įsivertinimo procesu metu gauti duomenys tampa informacija, kurią mūsų gimnazija naudoja savo veiklai tobulinti (vadybiniams sprendimams priimti, pedagogų kvalifikacijai tobulinti, jų kompetencijoms plėtoti, ugdymo proceso aprūpinimui gerinti).

Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimui vykdyti yra suformuota įsivertinimo  grupė, patvirtinta direktoriaus įsakymu.

Parašykite komentarą