VISUOTINIS TĖVŲ SUSIRINKIMAS 2013-12-13

   Gruodžio 13 dieną (penktadienį 2013 m.) mūsų mokykloje vyko visuotinis tėvų susirinkimas.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Liudmila Narkevič tarė įžangos žodį. Kadangi šie metai paskelbti vaikų poeto Julijano Tuvimo jubiliejiniais metais, todėl lenkų kalbos mokytoja Teresa Rynkevič ir muzikos mokytoja Renata Joknienė nutarė susirinkimą pradėti gražia literatūrine muzikine kompozicija. Kompozicijos dalyviai –  5 – 10 klasių mokiniai – supažindino su svarbiausiais poeto gyvenimo faktais. Labai įtaigiai vaidybinę situaciją scenoje perteikė 5-6 klasės mokiniai.
Po puikaus jaunųjų aktorių pasirodymo direktoriaus pavaduotoja ugdymui L Narkevič aptarė I trimestro 1-10 klasių rezultatus. Pavaduotoja džiaugėsi, kad visi mokiniai sėkmingai įveikė pirmąjį slenkstį. Po rezultatų aptarimo L. Narkevič labai išsamiai pateikė mokyklos 4 mėnesių veiklą. – dalyvavimą mokyklos, rajono, respublikiniuose renginiuose, konkursuose, aptarė kiekvieno mokytojo veiklą, jo indėlį į mokyklos gyvenimą.
Viso susirinkimo metu tėvai turėjo galimybę stebėti pateiktis, kuriose užfiksuoti  mokykloje vykusių švenčių, išvykų, konkursų epizodai. Pateiktis parengė matematikos ir informacinių technologijų mokytoja Mažena Krasovska.
     Pradinio ugdymo mokytoja Božena Senkanec tėvus supažindino su savo veikla. Taip pat ji pateikė informaciją apie standartizuotus testus, skirtus 4 klasės mokiniams. Mokytojos teigimu, testai yra gana sunkūs, per mažai skiriama laiko jiems atlikti.  Šią nuostatą patvirtino ir lenkų kalbos  mokytoja Teresa Rynkevič.
    Po bendro susirinkimo tėvai turėjo galimybę kabinetuose pasikalbėti su savo vaikų auklėtojomis, dalykų mokytojais. Aktų salėje liko 5 klasės mokinių tėvai, kuriems jų vaikų klasės auklėtoja Renata Joknienė, taikydama informacines technologijas,  pristatė adaptacinio laikotarpio apžvalgą.

A.Sakovič,
mokyklos direktorė
L.Narkevič,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Parašykite komentarą