Ugdymas karjerai

Karjeros ugdymo tikslas ir uždaviniai

Tikslas: sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir/ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokyklos aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymui visą gyvenimą.

Uždaviniai:

 • supažindinti mokinius su darbo pasauliu bei padėti įgyti gebėjimus profesinei karjerai planuoti;
 • siekti, kad mokiniai pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialines aplinkas ir vaidmenų įvairovę;
 • ugdyti savęs pažinimo kompetenciją;
 • teikti mokiniams informaciją apie švietimo sistemą, priėmimio į profesines ir aukštąsias mokyklas, sąlygas bei specialybes, jų įgijimą ir tobulimo galimybes;
 • siekti, kad mokiniai remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tiklus, sudarytų ir nuolat atnaujintu karjeros planą;
 • padėti nepakankamą mokymosi motyvaciją turintiems mokiniams išsiaiškinti savo profesinius polinkius, profesinį kryptingumą bei tinkamumą;
 • vykdant profesinį švietimą, bendradarbiauti su profesinio konsultavimo paslaugas teikiančiomis institucijomis;
 • poreikių mokiniams padėti išsiaiškinti savo profesinius polinkius, profesinį kryptingumą bei tinkamumą;
 • teikti informaciją apie darbo rinką;
 • užtikrinti prieinamumą prie egzistuojančių profesinio informavimo bazių (AIKOS ir kt.);
 • skatinti mokytojus būti aktyviais mokinių pagalbininkais, padedančiais projektuoti ateities karjerą.

GIMNAZIJOS KARJEROS KOORDINATORĖ: anglų kalbos mokytoja Natalija Mikulskienė

KARJEROS KOORDINATORĖS DARBO GRAFIKAS

2019/2020 m.m.

TREČIADIENIAIS

14.55 – 15.40 val. (per 8 pamoką, anglų kalbos kabinete gimnazijos priestate)

Mokiniai, jų tėvai (globėjai), mokytojai, klasių vadovai dėl informacijos gali kreiptis pirmadieniais-ketvirtadieniais iki 16.00 val. arba siųsti pranešimus el. dienyne.

Informacija apie įvykusius renginius skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje bei socialiniame tinkle Facebook.

Parašykite komentarą