Projektinių darbų pristatymas

SVEIKINAME

informacinių technologijų mokytoją A. Sakovič,
technologijų mokytoją L. Narkevič,
anglų kalbos mokytoją N. Mikulskienę,
projektinių darbų konkurse užėmusias III – iąją vietą
 

Projektinių darbų pristatymas

 Projektinių darbų rengimas – ypač svarbi mokymo proceso dalis. Tokie darbai ugdo mokinių savarankiškumą, kūrybiškumą, gebėjimą rinkti ir klasifikuoti dalykinę informaciją, be to, ugdo gebėjimą rašyti moksliniu stiliumi – sisteminti, klasifikuoti, formuluoti išvadas, taip pat moko naudotis naujausiais informaciniais šaltiniais ir technologijomis. Be to, mokomasi ir tinkamai apipavidalinti darbą: skirti tinkamas struktūrines teksto dalis, cituoti, pateikti statistikos ir kitus duomenis bei  šaltinius.

      Kiekvienais metais balandžio pabaigoje Trakų švietimo centre vyksta rajono ugdymo įstaigų projektinių darbų pristatymas. Šiais metais „užderėjo” tiek projektų, jog jų pristatymas truko net dvi dienas.

      Mūsų mokykla rajoniniam projektinių darbų konkursui pateikė integruotą projektą „Sveikata – vertingiausia dovana”. Projekte dalyvavo 8 – 10 klasių mokiniai. Projekto sumanytojos ir koordinatorės – IT mokytoja A. Sakovič, technologijų mokytoja L. Narkevič, anglų kalbos mokytoja N. Mikulskiemė. Ruošiant projekto renginius prisidėjo dailės mokytoja R. Chosčijeva, kūno kultūros mokytojas V.Gudalevič.

       Net 9 mokomųjų dalykų integracija įprasminta mūsų projekte. Projektą sudaro keturios sudedamosios dalys:

1. Ekskursija į ekologiškų gaminių įmonę „Mėta”.
2. Netradicinė pamoka apie plastikus „Ar plastikai yra saugūs?”
3. Integruota technologijų – dailės pamoka „Sveika, skanu ir estetiška”.
4. Trakų rajono bendrojo lavinimo mokyklų 2012 – 2013 m. „Olimpinio festivalio” krepšinio varžybos.

      Mūsų mokykloje mokiniai skatinami rengti projektus, kuriems temas sugalvoti gali patys arba rinktis iš mokytojo pasiūlytų. Atlikdami projektinius darbus mokiniai skatinami:

–  išmokti atlikti įdomius tyrimus ir plėsti žinias apie tiriamus objektus,
–  įsitraukti į praktinę kūrybinę veiklą,
–  patirti atradimo ir kūrybingumo skleidimosi  džiaugsmą,
–  ugdytis gebėjimą viešai pristatyti  atliktą projektą.

Mokyklos informacija

Parašykite komentarą