Sausio 13 – oji

Laisvė pulsuoja visų mūsų širdyse

 

         Sausio 13 dieną visa Lietuva ir jos žmonės minėjo tragiškų Sausio 13-osios įvykių 21-ąsias metines. Ta proga visoje šalyje vyko daugybė įvairių renginių. Juose dalyvavo įvairaus amžiaus, įvairių kartų žmonės, neabejingi savosios valstybės istorijai. Šiai dienai skirtas renginys vyko ir Paluknio vidurinėje mokykloje. Renginį organizavo Paluknio vidurinės mokyklos bendruomenė ir Trakų rajono kultūros rūmų Paluknio filialo administratorės Ivona Grigienė ir Renata Joknienė.

        Prisiminti ir pagerbti žuvusiuosius bei nukentėjusius per kruvinuosius sausio įvykius mokykloje buvo surengta pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija”: languose uždegėme žvakutes, simbolizuojančias gyvybę, šviesą, atmintį, susikaupimą. Žvakelės –  tarsi spinduliai tos šviesos, kuri dega širdyse meile Tėvynei. Jos kaip tiltai sujungė visus mus su istorija. Susikibę rankomis ir širdimis, mes prisiminėme už Laisvę žuvusius drąsuolius ir pagerbėme tuos, kuriems ligi šiol turime būti dėkingi už savo laisvę, tuos, kurie pasakė: „Neleisim!

       Per šeštą pamoką mokyklos aktų salėje žiūrėjome dokumentinį filmą „Nežinomi didvyriai”, skirtą Laisvės gynėjų dienai atminti. Prieš filmo peržiūrą mokytoja Ivona Grigienė trumpai papasakojo apie Lietuvos kovų kelią į laisvę, apie tragiškus sausio 13-osios įvykius. Visą filmo trukmės laiką salėje vyravo tyla, gilus susikaupimas, rimtis. Regis, jog net patys mažiausieji renginio dalyviai – pradinukai – suprato šios dienos svarbą.

         Po filmo peržiūros mokyklos bendruomenė išėjo į kiemą, kur nuo ankstaus ryto buvo paruošta 14 nedidelių šulinukų, skirtų Sausio 13 – osios aukoms, taip pat sukrautas aukuras. Nuskambėjus LR himnui, 12 kl. mokiniai J. Puč, K. Mickevič  bei 7 kl. mokinės I. Matulevič, U. Charukevič vardijo pavardes visų keturiolikos didvyrių, kurie paaukojo savo gyvybes ant laisvės aukuro. Simboliška, kad laužo liepsna savotiškai atkartojo rytmečio žvakelių šviesą, žibėjusią mokyklos languose, įsijungiant į respublikinę akciją. Prasminga, kad prisiminimų upė įsiliejo į pilietinių pamokų jūrą mokyklose. Plevėsuojant trispalvėms tiek laužo šviesoje, tiek rytinių žvakelių spindesy ir lūpose, ir  širdyse skambėjo žodis LIETUVA.

         Istorinių įvykių minėjimai mūsų mokykloje – gyvi ir prasmingi. Skaudžios  akimirkos praeina – gyvenimas tęsiasi. Štai kokiomis emocijomis palukniškiai užbaigė dieną, atsakydami į pagrindinį šios dienos klausimą –  kas yra Laisvė?

I. Grigienė,  choreografijos vyr. mokytoja,

R. Joknienė, muzikos mokytoja metodininkė

<- Grįžti

Parašykite komentarą