Kovo 11-oji

Gerbiami mokyklos  bendruomenės nariai,

Artėjant Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai nuoširdžiai sveikiname visus.

Tegu Kovo 11-osios prasmės ir pasitikėjimo šviesa nušviečia kiekvieną, kuris širdyje jaučiasi žmogumi iš Lietuvos. Būkime žmonės iš Lietuvos – savo meile tėvynei, tikėjimu ja, pagarba jai. Būkime visi kartu – Lietuvai, už Lietuvą ir Lietuvoje.

Linkime pakilios ir šventinės nuotaikos, susikaupimo ir giedrų minčių apie Tėvynę, artimuosius, save. Pavasarinės saulutės spinduliai tesušildo dar šalčio sukaustytą žemę, o meilė Lietuvai – mūsų širdis!

KOVO 11 – OSIOS MINĖJIMAS MŪSŲ MOKYKLOJE

2013 metais  išaušo 23-ioji Lietuvos gimimo diena. Kovo 8 dieną Paluknio vidurinės mokyklos aktų salėje pasidžiaugti laisve ir išklausyti tai progai skirto koncerto susirinko Paluknio kaimo bendruomenė.

Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo dienos minėjimą pradėjo patys mažiausieji – pirmokėliai. Jie drąsiai ir išdidžiai deklamavo eiles apie Tėvynę. Juos paruošė pradinių klasių mokytoja A. Ščiglo. Kai 10 klasės mokiniai A. Rynkevič ir A. Pavlovski  iškilmingai įnešė Lietuvos Valstybės vėliavą, nuskambėjo V. Kudirkos ,,Tautiška giesmė“.

Rodomas dokumentinis filmas ,,Kovo 11-oji“ privertė atsigręžti į praeitį ir dar kartą prisiminti sunkų kelią į laisvę. Po archyvinių kadrų peržiūros 8 klasės mokinė U. Charukevič  padedama istorijos mokytojos J. Gudalevič trumpai apžvelgė istorinius įvykius, kai 1990 m. kovo 11 d. Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas –  priėmė aktą „Dėl Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo“. Šiuo aktu 22 val. 44 min. buvo paskelbta Lietuvos Nepriklausomybė.

3-4  bei vyresniųjų klasių mokiniai susirinkusiems dovanojo A. Matučio, Vytės Nemunėlio, Vydūno, Just. Marcinkevičiaus, J. Degutytės  gražiausių posmų puokštę apie Lietuvą, gimtinę. Jiems pasiruošti padėjo pradinių klasių vyr. mokytoja B. Senkanec bei lietuvių kalbos mokytoja E. Solovjova. Vaikų dainų ir šokių ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos metodininkės  R. Joknienės ir šokių vyr. mokytojos I. Grigienės, atliko gražiausias dainas apie Tėvynę Lietuvą. Ypatingai šiltų ovacijų sulaukė 8 klasės mokinės I. Matulevič ,  kuriai akomponavo Paluknio ,,Medeinos“ vidurinės mokyklos mokinė S. Buinovskaitė, atliekama daina ,,Raudoni vakarai.

Šventės proga į mokyklą atvyko  Paluknio bendruomenės ,,Dienmedis“ pirmininkė A. Rizgelienė. Paluknio seniūnijos vyr. specialistė J. Rainska šiltais žodžiais pasveikino visus renginio dalyvius, linkėjo ateityje gerais darbais ir poelgiais garsinti ne tik savo kraštą, bet ir  Lietuvą. Jaunimą ir suaugusius ragino būti pilietiškus ir kovo 11 dieną iškelti ant savo namų valstybines vėliavas. Viso renginio metu vyravo šilta atmosfera,  pakili ir šventiška nuotaika.

 Renata Joknienė, muzikos mokytoja metodininkė,

Trakų r. Trakų kultūros rūmų Paluknio padalinio meno vadovė

Parašykite komentarą