Šimtadienis

Rodos, tik vakar  mes nedrąsiai įžengėme į Paluknio vidurinės mokyklos valdas. Nežinojome, ko tikėtis, kokie bus mokytojų reikalavimai, ar sugebėsime įveikti pasitaikiusias kliūtis, sunkumus.

Beveik dvylika metų šioje mokykloje prabėgo itin greitai. Per šį laikotarpį ne tik dar geriau mes pažinome save ir kitus, bet ir patyrėme nemažai išbandymų. Ir nors tik šimtą dienų dar visi būsime kartu, o vėliau kiekvienas eisime savo keliu – mes labai neliūdėjome, juk liks prisiminimai, kai drauge visi juokavome, pokštavome ir mokėmės!

Tiek daug akimirkų… O dabar beliko vos 100 dienų ir mūsų laukia didžiausias – gyvenimo – egzaminas. Tikriausiai daugelis išvyks į įvairius miestus, o gal net ir šalis. Tačiau manome, jog niekas nepamirš mokykloje praleistų gražių akimirkų.

Šventinis vasario 8 vakaras buvo pradėtas polonezu – nacionaliniu lenkų šokiu. Mes stengėmės puikiai atskleisti šio šokio eleganciją ir savitumą. Šokti polonezą mus mokė choreografijos mokytoja Ivona Grigienė ir muzikos mokytoja Renata Joknienė.

Į Šimtadienio šventę atvyko daug svečių – Paluknio seniūnė  Marija Golubovska, Paluknio bendruomenės „Dienmedis“ pirmininkė Alina Rizgelienė, Trakų r. savivaldybės Tarybos narė Teresa Solovjova, Trakų r. savivaldybės sekretorė Alina Kovalevska, LR Seimo narys, Seimo pirmininko pavaduotojas Jaroslav Narkevič, taip pat mūsų mokykloje dirbę mokytojai, buvę mokiniai, tėvai.

Šventės metu buvo išsakyta daug prasmingų ir gražių žodžių, kuriuos išgirdus daugelio akyse sužibo ašaros. Nuoširdžius padėkos žodžius mes skyrėme savo pirmiesiems mokytojams Boženai Senkanec ir Edvardui Mackevič, kurie atvyko į Šimtadienio šventę. Gražią gėlių puokštę įteikėme savo auklėtojai Renatai Joknienei, kuri rūpesčiu, supratingumu ir šilta šypsena gaubė mus ne vienerius metus.

Puikų šventinį koncertą susirinkusiems paruošė muzikos mokytoja Renata Joknienė, choreografijos mokytoja Ivona Grigienė bei pradinio ugdymo mokytoja Agnieška Ščiglo. Jų atliekamos dainos nepaliko nei vieno abejingo muzikos ir dainos akordams.

Mokyklos direktorės Agnieškos Sakovič žodžiai visiems turėtų giliai įsirėžti į atmintį: „Šimtadienis – tai jaunystės šventė. Tai ženklas, kad netrukus išlaikę egzaminus kiekvienas iš Jūsų nužygiuosite per gyvenimą savo pasirinktu keliu. Gyvenimo kelias dažnai būna vingiuotas, tad jeigu juo eidami suklupsite, žinokite, kad mes – mokytojai –  esame ir būsime Jums užuovėja ir atrama”.

Vakaro metu mes padėkojome mokyklos administracijai, mokytojams, kurie per tuos visus metus mus ruošė egzaminams, kurie skyrė mums tiek daug dėmesio, laiko bei kantrybės.  Taip pat padėkojome ir didžiausiems pedagogams – tėvams, kurie mus nuolat remia, guodžia.

Norime padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šios puikios šventės. Mes tariame ačiū tėveliams, mokyklos direktorei Agnieškai Sakovič, direktorės pavaduotojai ugdymui Liudmilai Narkevič, auklėtojai Renatai Joknienei, choreografijos mokytojai Ivonai Grigienei, kurios nuolat mus rėmė, kilus abejonių patardavo ir padėjo parengti puikią programą.

Esame labai dėkingi gausiai susirinkusiems svečiams, mokytojams. Tik visų dėka šis vakaras buvo tikrai nepamirštamas ir ypatingas.

 Viktorija Snežko, Filip Siniavskij,
abiturientai

 

Parašykite komentarą